Lời: Bhơriu Liếc; nhạc: Huy Hoàng; trình bày: Thái Phú

Đha nuôr Cơ Tu tân tung da dă.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn