Ma nưih xră: Nông Xuân Ái; ma nưih hat: C'bhuh pân jưih Đong hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn