Ma nưih xră: Nguyễn Văn Chung; ma nưih hat: Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, bé Triệu Vy

Cha nup: Internet

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn