Xang k’noọ 5 c’moo bhrợ têng xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung đắh pa xiêr đha rứt nhâm mâng cr’chăl c’moo 2016-2020, đợ mơ pr’loọng đha rứt cóh Gia Lai năc sơy xiêr tơợ 19,7% xiêr dzợ dứp 4,5%. Lấh mơ, đhị zâp vel bhươl acoon cóh đợ mơ pr’loọng đha rứt nắc ơy xiêr tơợ 40,2% xiêr dzợ dứp 6,5%.

  Tỉnh Gia Lai vêy k’noọ m’mâng acoon cóh, lấh mơ nắc manứih Jrai lâng Bana. C’moo 2015, đợ mơ pr’loọng đha rứt âng tỉnh nắc 19,7%. Ooy đâu, vêy lấh 40% pr’loọng đha rứt nắc đhanuôr acoon cóh. Tu cơnh đêếc, bh’rợ pa xiêr đha rứt ooy đâu ta luôn Đảng bộ, chính quyền vel đông năl ghít bh’rợ chr’nắp. Ooy 5 c’moo tơợ 2016 tước đâu, tơợ zên âng xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung đắh pa xiêr đha rứt nhâm mâng, tỉnh nâu k’rong bhrợ 1.268 tỷ đồng zooi zúp đha rứt bhrợ pa dưr đông ặt, tr’xalư tơơm chr’nóh, bh’năn băn, pa dưr dal pr’ắt tr’mung, chất lượng zư lêy y tế... Lâng bhiệc p’têết pazưm liêm choom zâp xa nay bh’rợ dự án, pr’ắt tr’mung âng đhanuôr Gia Lai, lấh mơ nắc đợ đhị zr’lụ k’coong ch’ngai ơy vêy bấc tr’xăl liêm choom./.

Gia Lai: Nỗ lực giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số

    Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020), tỷ lệ hộ nghèo ở Gia Lai đã giảm từ 19,7% xuống còn dưới 4,5%. Đặc biệt, tại các làng dân tộc thiểu số  tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 40,2% xuống còn dưới 6,5%..

  Tỉnh Gia Lai có gần một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Jrai và Ba-Na. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 19,7%. Trong đó, có hơn 40% hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế, công tác giảm nghèo ở bộ phận dân cư này luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trong 5 năm từ 2016 tới nay, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tỉnh này đầu tư 1.268 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sống, chất lượng chăm sóc y tế … Với việc lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, đời sống của người dân Gia Lai, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa đã có nhiều đổi thay tích cực./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn