Pr’loọng đông anoo A Lăng Bôn lâng amoó Agiêng Thị Bing cóh vel Nal, chr’val Lăng, chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nắc điển hình đắh bhiệc nhăn glúh đắh pr’loọng đha rứt. Amoó moon, bêl tơợp bơơn k’diịc nắc 2 diịc điêl ắt ma mung cóh đhr’nông đông đh’rơơng cắh râu rị váih, zâp c’moo ặt bhrợ têng cha zr’nắh zr’dô ha dợ cung cắh zâp cha. 2 diịc điêl nắc ặt ma mung g’nưm ooy ha rêê ha lai. Crêê ắt pr’loọng đông đha rứt, anoo amoó nắc vêy bơơn ta zooi zúp đoọng tơơm n’loong, m’ma bh’năn tơợ zâp dự án, xa nay bh’rợ pa xiêr đha rứt âng vel đông đoọng pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung. Tơợ zên vặ pa xiêr đha rứt, anoo amoó k’rong bhrợ bh’rợ b’băn, ch’chóh. Tu p’zay t’bhlâng bhrợ têng lâng chấc ta moóh pa choom zâp đắh nắc lêy bh’rợ b’băn ch’chóh âng pr’loọng đông cung bơơn pa chô liêm choom. Tước đâu, pr’loọng đông anoo Bôn, amoó Bing nắc ơy váih bhươn keo lấh 5 hécta, bhươn ba kích 2,4 hécta lâng 2 hécta tơơm cao su xoọc moót hân noo bơơn bhrợ, đh’rứah lâng t’nooi k’roóc 7 p’nong lâng 1 a’bóc băn a’xiu lấh 3 r’bhâu p’nong. Lấh mơ, đợ bêl doọ râu trơ vâng, anoo Bôn dzợ p’loon xiêr cóh thành phố Đà Nẵng bhrợ phụ hồ, t’bơơn pa xoọng zên ha pr’loọng đông. Amoó Bing moon, diịc điêl nhi đay t’mêê chóh đông bhứah liêm lấh, k’coon học hành cung liêm choom. c’moo 2020, pr’loọng anoo Bôn lâng amoó Bing nắc tự zươc moon cắh dzợ ặt cóh pr’loọng đha rứt. Amoó Agiêng Thị Bing moon: “Tu vêy Đảng lâng Nhà nước k’rang lêy lâng zooi zúp đoọng ha pr’loọng đông zi đắh chóh keo, ba kích lâng bấc m’ma chr’nóh lơơng. Pr’loọng đông zi cung z’zăng lấh mơ, rơơm đha đhâm c’moor xoọc đâu lêy tự bhrợ cha, oó ặt g’nưm ooy pr’loọng đông, ooy râu zooi zúp âng Nhà nước. Đha đhâm c’moor lêy tự t’bhlâng pa dưr tr’mung. Đảng, Nhà nước ơy k’rang lêy đoọng nắc ahêê t’bhlâng bhrợ têng cha, ha dợ n’hâu cắh choom bhrợ nắc lêy chấc ta moóh pa choom.”

Cung cơnh pr’loọng anoo A Lăng Bôn, pr’loọng đông anoo Jđêl Vui, cóh vel Tưr, chr’val Dang t’mêê nhăn glúh đắh pr’loọng đha rứt. Anoo Vui moon, c’moo 2014 bêl t’mêê pác pr’loọng, pr’ắt tr’mung âng pr’loọng đông đay zr’nắh k’đhạp bhlâng. C’moo 2018 anoo bơơn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội chr’hoong Tây Giang đoọng vặ 50 ực đồng câl máy cày, máy cắt bhơi k’tang đoọng ha bhiệc chóh ha roo đác lâng zư lêy keo lai. Tu vêy t’bhlâng bhrợ têng cha, pr’ắt tr’mung pr’loọng đông anoo bơơn pa dưr liêm lấh. Xoọc, pr’loọng đông anoo xoọc vêy lấh 8 hécta keo xoọc cr’chăl bơơn bhrợ lâng bấc râu tơơm cha p’lêê lơơng. Lấh mơ, anoo dzợ pếch a’bóc băn a’xiu trắm, a’xiu chim pa chô lấh 60 ực đồng zâp c’moo. Đh’rứah lâng nâu, anoo Vui dzợ bhrợ pa xoọng bh’rợ taanh dzặc ty ahay. Anoo Vui chi ol moon ooy đhr’nông đông t’mêê bhrợ têng bhứah liêm: “Acu cung bơơn zooi zúp 1 p’nong k’roóc, pr’loọng đông băn zư tước đâu vêy 3 p’nong, vêy chóh keo, chóh ha roo, câl máy cày. Tu nhà nước zooi zúp, acu cung bhrợ pa dưr đông bhứah liêm. Acu chắp hơnh bấc bhlâng.”

Cr’chăl hanua, bh’rợ pa xiêr đha rứt cóh Tây Giang vêy đợ râu tr’xăl liêm choom, ting t’ngay ting n’léh váih bấc pr’loọng p’niên tự lêy dưr zi lấh bhrợ cha k’van đhị k’tiếc vel đông âng đay. Tơợ c’moo 2017 tước c’moo 2019, prang chr’hoong Tây Giang vêy 288 pr’loọng zước glúh đắh pr’loọng đha rứt nhâm mâng lâng c’moo 2020 vêy 203 pr’loọng zước glúh đắh pr’loọng đha rứt.

Ting cơnh t’coóh Bhling Mia, Bí thư Huyện uỷ Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, nâu đoo nắc bh’nơơn bh’rợ âng râu moót bhrợ k’rơ zâp cấp, zâp ngành vel đông. Hân đhơ cơnh đêếc, bh’rợ pa xiêr đha rứt cóh Tây Giang dzợ bấc râu zr’nắh k’đhạo, cắh ơy nhâm mâng. Cr’chăl nâu a’tốh chr’hoong nắc k’đươi zâp cơ quan, ban, ngành bhrợ têng liêm choom bh’rợ kết nghĩa zúp vel đông pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung, bhrợ liêm choom cr’noọ bh’rợ pa xiêr đha rứt đấh lâng nhâm mâng. T’coóh Bhling Mia đoọng năl: “Vêy đợ bh’nơơn ơy bơơn xoọc đâu, l’lăm nắc râu k’rang lêy âng Trung ương, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, zâp sở, ban ngành âng tỉnh. Ting đêếc, tỉnh vêy cơ chế, chính sách, lấh mơ định mức âng Trung ương, vêy đợ chính sách chr’nắp, cơnh chính sách p’too p’zương zâp pr’loọng zước glúh d dắh pr’loọng đha rứt ting Nghị quyết 13 âng HĐND tỉnh, Tỉnh uỷ ơy pa glúh Nghị quyết 02 cr’noọ bh’rợ pa xiêr đha rứt, Nghị quyết 05 đắh 5 c’bhúh k’rong bhrợ đoọng ha zâp chr’hoong đắh Tây âng tỉnh Quảng Nam.”

Xa nay t’ruíh ooy bấc pr’loọng đha đhâm c’moor bhrợ đơn zước glúh đắh pr’loọng đha rứt, doọ dzợ ặt đương g’nưm ooy zâp chính sách zooi zúp âng nhà nước bhrợ clan bhứah liêm k’rơ cóh đhanuôr Cơ Tu chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam./.

(Ảnh: Hồ Quân)

Chuyện những hộ gia đình Cơ tu trẻ xin thoát  khỏi hộ nghèo 

                                   CTV Đình Hiệp

Sau 10 năm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bức tranh giảm nghèo ở huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều điểm sáng. Tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 84% (năm 2003) giảm xuống còn khoảng 32% (năm 2020). Nhiều gia đình trẻ đã tự nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ cho người khó khăn hơn. Đây là một hành động đẹp có sức lan tỏa lớn trong công đồng ở vùng cao này.

Gia đình anh Alăng Bôn và chị Agiêng Thị Bing ở thôn Nal, xã Lăng, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là điển hình về chuyện xin thoát khỏi hộ nghèo. Chị Bing kể, lúc mới lập gia đình 2 vợ chồng sống trong ngôi nhà sàn ọp ẹp, trống hoắc, quanh năm làm lụng vất vả mà vẫn thiếu trước hụt sau. Hai vợ chồng sống nhờ vào vài đám rẫy đã cằn cỗi. Thuộc diện hộ nghèo, anh chị được hỗ trợ cây, con giống từ các dự án, chương trình giảm nghèo của địa phương để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay giảm nghèo, anh chị đầu tư mô hình chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp. Nhờ bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó và luôn tìm tòi học hỏi, bước đầu mô hình trồng trọt chăn nuôi tổng hợp  của anh chị gặt hái thành công. Đến nay, gia đình anh Bôn, chị Bing đã có trong tay vườn keo lai hơn 5 héc ta, vườn ba kích 2,4 hécta và 2 hécta cây cao su đang vào mùa thu hoạch mủ,  cùng đàn bò 7 con và 1 ao cá hơn 3 nghìn con. Ngoài ra, những lúc nông nhàn, anh Bôn còn tranh thủ xuống thành phố Đà Nẵng làm phụ hồ, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Hiện, thu nhập bình quân của vợ chồng mỗi năm trên dưới 100 triệu đồng. Chị Bing khoe, vợ chồng mới xây được căn nhà khang trang, con cái học hành đến nơi đến chốn. Năm 2020, hộ anh Bôn và chị Bing đã tự đăng ký thoát nghèo. Chị Agiêng Thị Bing bộc bạch. “Nhờ có Đảng và Nhà nước quan tâm và hỗ trợ cho gia đình tôi về giống keo, ba kích và nhiều giống cây khác. Gìơ gia đình tôi cũng đỡ hơn, mong thanh niên bây giờ phải tự lập, tự sáng tạo, không ỷ lại vào gia đình, vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thanh niên phải tự lực cánh sinh. Đảng, Nhà nước đã quan tâm thì những gì có thể chúng ta phải dốc sức mà làm, còn cái chưa làm được thì phải tìm tòi, học hỏi.”

        Cũng như hộ anh Alăng Bôn, hộ anh Jđêl Vui, thôn Tưr, xã Dang  vừa xin thoát khỏi hộ nghèo. Anh Vui chia sẻ, năm 2014 khi mới tách hộ, đời sống của gia đình anh rất khó khăn. Năm 2018 anh được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Giang cho vay 50 triệu đồng mua máy cày, máy cắt cỏ để phục vụ cho việc  trồng lúa nước và chăm sóc cây keo lai. Nhờ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống của gia đình anh dần được cải thiện. Hiện, gia đình anh đang sở hữu hơn 8 héc ta keo đang trong thời kỳ thu hoạch cùng nhiều loại cây ăn quả khác. Ngoài ra, anh còn đào ao nuôi cá trắm cỏ, cá chim thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng. Cùng với đó, anh Vui còn làm thêm nghề đan lát truyền thống. Anh Vui chỉ tay vào ngôi nhà gỗ khang trang đầy đủ tiện nghi, chia sẻ: “Tôi được hỗ trợ 1 con bà, gia đình đang chăm sóc tổng là 3 con, thêm đó là trồng keo, trồng lúa, mua máy cày. Nhờ nhà nước hỗ trợ, tôi cũng xây dựng nhà cửa khang trang. Tôi rất cảm ơn.”

   Thời gian qua, công tác giảm nghèo ở Tây giang có những chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều hộ gia đình trẻ tự giác vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Từ năm 2017 đến năm 2019, toàn huyện Tây Giang có 288 hộ xin thoát nghèo bền vững và năm 2020 có 203 hộ đăng ký thoát nghèo.

Theo ông Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đây là thành quả của sự vào cuộc quyết liệt các cấp, các ngành địa phương. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo ở Tây Giang còn nhiều gian nan, thách thức và thiếu tính bềnh vững. Thời gian đến huyện sẽ phân công các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt công tác kết nghĩa giúp địa phương phát triển kinh tế -xã hội, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Ông Mia cho biết: “Có những kết quả đạt được như hiện nay, trước hết là sự quan tâm của Trung ương, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh. Theo đó, tỉnh có cơ chế chính sách, ngoài định mức của Trung ương, có những chính sách đặc thù, ví dụ như chính sách khuyến khích các hộ đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết 02 tiêu chuẩn giảm nghèo, Nghị quyết 05 về 5 nhóm đầu tư cho các huyện phía Tây của tỉnh Quảng Nam.

Câu chuyện nhiều hộ thanh niên làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo không ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng Cơ Tu ở  huyện vùng cao biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn