Đhị Lai Châu, Ban P’too moon đha nuôr Trung ương t’mêê bhrợ Hội nghị giao ban Ban bh’rợ p’too moon đha nuôr 6 c’xêê tơơp c’moo 2020, bha nụ apêê tỉnh  Da ding ca coong n’đăh Bắc, cơnh lâng k’rơ bhâu pr’đhang bh’rợ p’too moon đha nuôr g’lăng bơơn xay truih, hơnh deh.

  6 c’xêê tơơp c’moo đâu, Ban P’too moon đha nuôr apêê tỉnh năc cớ t’bhlâng xơợng bhrợ cơnh lâng pr’đơc xa nay “ C’moo P’too moon đha nuôr g’lăng 2020” âng Ban P’too moon đha nuôr Trung ương, zâp câp, chính quyền âi t’bhlâng k’đhơợng xay, xay bhrợ t’vaih Ban K’đhơợng xay bhrợ têng bh’rợ thi đua “ P’too moon đha nuôr g’lăng” p’têêt lâng “ Bhrợ k’rơ bh’rợ học tập lâng bhrợ têng ting cr’noọ pr’chăp, pr’ăt bh’rợ Hồ Chí Minh.”

  Bâc vel đong âi k’đhơợng xay, xay moon bhrợ pa dưr k’rơ bhâu pr’đhang bh’rợ “ P’too moon đha nuôr g’lăng” coh zâp đoo bh’rợ âng pr’ăt tr’mông. Bh’rợ p’too moon đha nuôr  chính quyền lâng xơợng bhrợ quy chế dân chủ coh cơ sở bơơn k’rang tươc; bhrợ bhr’lậ hành chính bơơn bhrợ k’rơ, xay bhrợ loon đơơh đợ râu môp loom, crnoọ cr’niêng liêm crêê âng đha nuôr, k’đhơợng nhâm tr’mông đha nuôr, loon đơơh zooi đha nuôr bhrợ bhr’lậ râu bil hư tuh p’răng xơơt, boo tuh, pr’luh cr’ay, đơơh bhrợ yêm têêm pr’ăt tr’mông. Đại biểu apêê tỉnh âi xay moon p’xoọng kinh nghiệm âi mă bơơn coh bh\rợ p’too moon đha nuôr, pa bhlâng năc bh’rợ p’too moon đha nuôr coh zr’lụ đha nuôr acoon coh lâng c’bhuh vũ trang. K’rong prá xay ooy đhr’năng đha nuôr, apêê acoon coh, tôn giáo coh vel đong; đợ bh’nơơn âi mă bơơn lâng râu căh âi liêm choom coh bh’rợ p’too moon đha nuôr âng chính quyền./.

 

Hàng nghìn mô hình "Dân vận khéo" được chia sẻ tại hội nghị giao ban công tác Ban Dân vận

  Tại Lai Châu, Ban Dân vận Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020, cụm các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, với hàng nghìn mô hình dân vận khéo được chia sẻ, tuyên dương.

         6 đầu năm năm nay, Ban Dân vận các tỉnh tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo 2020” của Ban Dân vận Trung ương, các cấp chính quyền đã tích cực quán triệt, triển khai thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

         Nhiều địa phương đã duy trì, đăng ký xây dựng hàng nghìn mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm; cải cách hành chính được tăng cường, giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống. Đại biểu các tỉnh đã chia sẻ thêm kinh nghiệm đạt được trong công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lực lượng vũ trang. Tập trung thảo luận về tình hình nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; những kết quả và hạn chế trong công tác dân vận của chính quyền.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn