Ma nưih xră: Pơloong Plênh; ma nưih hat: Tây Giang

Dha  nuôr Cơ Tu Tây Giang lướt đơp pr'hêl tơợ apêê liêm loom zooi đoọng. Cha nup: Pơloong Plênh

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn