Coh bh’rợ “tr’lưm zr’ziêng đhanuôr 3 k’tiếc k’ruung Việt Nam-Lào-Campuchia pa tệêt lâng Hội chợ chr’noh chr’bệêt liêm sạch”, ha bu nua (2/12), đhị thành phố Đà Lạt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bhrợ têng “Hội thảo xay moon kinh nghiệm đăh pa dưr ha rêê đhuôch, đhanuôr, vel bhươl 3 k’tiếc k’ruung Việt Nam-Lào-Campuchia”. Pa căn Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương pâh hội thảo.

Cơnh xa nay đhị Hội thảo, coh pazêng c’moo hay, bhlưa  Việt Nam lâng Campuchia, Lào ta luôn pa dưr,  pa tệêt pa zưm bhrợ têng zập đăh.

Ghit nắc, kim ngạch thương mại bơr đăh bhlưa Việt Nam lâng Lào c’moo 2018 bơơn lâh 1 tỷ đô la Mỹ, coh 8 c’xêê c’moo 2019 bơơn k’nặ 800 ức USD. Bhlưa Việt Nam-Campuchia cung ha dưr lâh mơ. C’moo 2019, kim nghạch thương mại 2 k’tiếc k’ruung bơơn 5,2 tỷ USD, bơơn lâh mơ k’đươi âng Chính phủ bơr k’tiếc k’ruung pa căh. Xọoc đâu Việt Nam vêy 214 dự án zước bhrợ đhị Campuchia, lâng pazêng đợ zên zước bhrợ k’nặ 3,1 tỷ USD. Việt Nam cung nắc k’tiếc k’ruung k’rong bhrợ dzoọng thứ 5 đhị Campuchia.  

Ting cơnh t’cooh Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đăh bhrợ ha rêê đhuôch, Việt Nam-Lào-Campuchia ơy bơơn pazêng bh’nơơn z’zăng, ha dợ căh ơy liêm cơnh rau pr’đơợ ơy vêy âng k’tiếc k’ruung. Thào Xuân Sùng rơơm kiêng coh cr’chăl ha y, ngành nông nghiệp 3 k’tiếc k’ruung nắc lêy pa tệêt, xay moon kinh nghiệm đoọng ha dưr lâh mơ dzợ ha rêê đhuôch, đhanuôr lâng vel bhươl âng zập k’tiếc k’ruung./.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Trong khuôn khổ “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch”, chiều qua (2/12), tại thành phố Đà Lạt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia”. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự hội thảo.

Theo thông tin tại Hội thảo, trong những năm qua, quan hệ  hợp tác giữa Việt Nam với Campuchia và Lào không ngừng được củng cố tăng cường trên các lĩnh vực.

Cụ thể, kim ngạch thương mại hai chiều giữa giữa Việt Nam và Lào năm 2018 đạt hơn 1 tỷ Đô la Mỹ, trong  8 tháng năm 2019 đạt gần 800 triệu Đô la Mỹ. Quan hệ Việt Nam-Campuchia cũng tiếp tục phát triển tốt đẹp. Năm 2019, kim nghạch thương mại 2 nước cán mốc 5,2 tỷ Đô la Mỹ, đạt và vượt chỉ tiêu do Chính phủ hai nước đề ra. Hiện Việt Nam có 214 dự án đăng ký vào Campuchia, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,1 tỷ Đô la Mỹ. Việt Nam cũng là nước có vốn đầu tư đứng thứ 5 vào Campuchia.  

Theo ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam-Lào-Campuchia đã đạt những kết quả khả quan, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các quốc gia. Ông Thào Xuân Sùng mong muốn trong thời gian tới, ngành nông nghiệp 3 nước tiếp tục liên kết, chia sẻ kinh nghiệm để phát triển hơn nữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn của mỗi nước./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn