Viện pa chăp ch’mêệt lêy k’đhơợng lêy pa dưr nhâm mâng (MSD) lâng c’bhuh zup zooi p’niên k’tứi bhrợ têng bh’rợ xay moon Báo cáo ch’mêệt lêy p’rá âng p’niên k’tứi Việt Nam.

Ch’mêệt lêy p’rá âng p’niên k’tứi Việt Nam năc vêy Viện pa chăp ch’mêệt lêy k’đhơợng lêy pa dưr nhâm mâng xay bhrợ tơợ c’xêê 9/2019 tước c’xêê 2/2020. Ch’mêệt lêy vêy ta bhrợ têng lâng 1.700 p’niên k’tứi Việt Nam tơợ 11 tước 16 c’moo coh 7 tỉnh/ thành phố âng pêê miền Bắc, Trung, Nam. Pazêng apêê n’nâu năc zêng p’niên ăt coh bhươl cr’noon lâng thành thị, p’niên coh nhà trường laang p’niên coh ngoài nhà trường, p’niên acoon Kinh, p’niên manuyh acoon coh lâng p’niên khúch goo. Cr’noọ âng bh’rợ ch’mêệt lêy đoọng k’rong pazêng boóp p’rá, cr’noọ âng p’niên k’tứi ooy pazêng xa nay crêê tước ooy p’niên k’tứi. Tơợ đêêc, lêy prá xay đhr’năng xay bhrợ quyền âng p’niên k’tưi đhị Việt Nam ting cơnh cr’noọ cr’niêng âng p’niên k’tưi. Pazêng râu bơơn pay pa chô tơợ bh’rợ ch’mêệt lêy n’nâu năc xay p’căh pazêng rau xa nay đoọng ha pazêng cơ quan xay bhrợ quyền âng p’niên k’tưi coh Việt Nam công cơnh xay moon pazêng xa nay đoọng ha báo cáo p’xoọng pa gơi ooy Uỷ ban ooy Quyền p’niên k’tứi âng Liên Hợp Quốc.

Bh’nơơn bh’rợ ch’mêệt lêy vêy lâh 88% p’niên ting pâh xay moon dzợ m’bưi bhlâng bhlâng căh cậ bơơn xay moon cr’noỌ cr’niêng âng đay lâng manuyh vêy thẩm quyền bhrợ t’vaih quyết định. Râu đâu xay moon bh’rợ xay bhrợ quyền ting pâh, chăp cr’noọ xa nay âng p’niên k’tưi căh ơy vêy ta bhrợ crêê cơnh.

Pêê rau xa nay chr’năp âng p’niên xay moon, Việt Nam năc xay bhrợ k’rơ lâh mơ dzợ đoọng pa liêm pa crêê lâng zâl cha groong đhr’năng zơ năh p’niên k’tứi, bhrợ zơ năh coh mạng lâng bhrợ zơ năh ooy a chăc a zân lâng ooy cr’noọ âng p’niên k’tứi./.

Hơn 88% trẻ em có ít cơ hội bày tỏ ý kiến với người có thẩm quyền ra quyết định

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức công bố Báo cáo Khảo sát tiếng nói trẻ em Việt Nam.

Khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam được Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững điều phối triển khai từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020. Khảo sát được thực hiện với gần 1.700 trẻ em Việt Nam thuộc độ tuổi từ 11 đến 16 ở 7 tỉnh/ thành phố thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là những trẻ em ở nông thôn và thành thị, trẻ em ở trong nhà trường và trẻ em ngoài nhà trường, trẻ em người dân tộc Kinh, người dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật. Mục tiêu của khảo sát nhằm thu thập ý kiến, suy nghĩ của trẻ em về những vấn đề liên quan trực tiếp tới trẻ em. Từ đó, xem xét thực trạng thực thi quyền trẻ em tại Việt Nam dưới góc nhìn của trẻ. Những kết quả của khảo sát này cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi quyền trẻ em ở Việt Nam cũng như cung cấp thông tin cho báo cáo bổ sung gửi cho Ủy ban về Quyền Trẻ em của Liên Hợp Quốc.

Kết quả khảo sát cho thấy có hơn 88% trẻ em tham gia khảo sát cho rằng mình còn có ít cơ hội hoặc không có cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình với người có thẩm quyền ra quyết định. Điều này chứng tỏ việc thực hiện quyền tham gia, tôn trọng ý kiến của trẻ em còn chưa được hiệu quả, thực chất.

Ba vấn đề nổi bật mà trẻ em cho rằng, Việt Nam cần hành động nhiều hơn để cải thiện và giải quyết là vấn đề xâm hại trẻ em, bắt nạt qua mạng và trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn