Xang k’nặ 9 c’moo pazum bhrợ đh’rứah, Xa nay bh’rợ k’rong bhrợ đh’rứah pa dưr du lịch 8 tỉnh Tây Bắc bhrợ t’bhứah nắc bơơn bấc bh’nơơn bh’rợ chr’nắp liêm.

Xa nay bh’rợ k’rong bhrợ đh’rưáh pa dưr du lịch zr’lụ Tây Bắc bhrợ t’bhứah nắc vêy ta bhrợ têng tơợ c’xêê 6 c’moo 2010 bhlưa 8 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu lâng Hà Giang. Cóh pazêng c’moo ahay, xa nay bh’rợ pazum bhrợ đh’rứah nắc ơy bơơn pay pa chô pazêng rau liêm choom bấc pa bhlâng, pa bhlâng nắc cóh 4 rau xa nay bh’rợ: cơ chế chính sách, pa dưr bh’nơơn bh’rợ la lay, bhrợ têng bh’rợ xay p’cắh lâng pa dưr manuýh bhrợ têng.

Tơợ pazêng bh’rợ k’rong bhrợ pa dưr du lịch zazum âng 8 tỉnh, cơnh: hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Hội chợ du lịch quốc tế (ITE) thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan bhươl cr’noon bh’rợ tr’nêng Hà Nội, bhươl cr’noon văn hoá du lịch pazêng đhanuôr acoon cóh Việt Nam… nắc ơy ting pa dưr rau chr’nắp pr’hay âng Tây Bắc lâng đợ ta mooi du lịch tước ooy 8 tỉnh xay moon đớc bơơn lấh 20 ức chu manuýh lâng đợ zên bơơn pay pa chô k’nặ 22 r’bhâu tỷ đồng./.

(Ảnh: Internet)

Hợp tác du lịch mở rộng,8 tỉnh Tây Bắc thu gần 22.000 tỷ trong năm 2018

Sau gần 9 năm phối hợp, Chương trình hợp tác phát triển du lịc8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.

Chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực Tây Bắc mở rộng được thực hiện từ tháng 6 năm 2010 giữa 8 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang. Những năm qua, chương trình hợp tác đã thu được những kết quả tích cực, đặc biệt trên 4 lĩnh vực: cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm đặc trưng, xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực.

Thông qua các động hợp tác phát triển du lịch chung của 8 tỉnh, như: hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Hội chợ du lịch quốc tế (ITE) thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan Làng nghề Hà Nội, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam…đã góp phần đưa hình ảnh Tây Bắc và khu vực ngày càng được nhiều người biết đến. Trong năm 2018, tổng lượng khách du lịch đến 8 tỉnh ước đạt hơn 20 triệu lượt người và doanh thu đạt gần 22.000 tỷ đồng.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn