Ban k’đhợơng zư Dự án Trường Sơn Xanh t’mêê pa zưm bhrợ Agriterra bhrợ têng g’lúh prá xay pazưm pr’lứch t’nôm zooi zúp âng hợp phần Zooi zúp bhrợ pa dưr đhr’năng bh’rợ pa zưm bhrợ hợp tác đoọng ha bh’rợ bhrợ pr’đợơ thu nhập ha zâp zr’lụ vel bhươl tỉnh Quảng Nam.

  Ooy pa zêng hợp phần dự án, Tổ chức Agriterra nắc lêy pay zooi zúp 10 HTX đhị Quảng Nam, pa zêng zâp HTX Nông lâm nghiệp Mà Cooih, Nông nghiệp chr’val Tư, Nông nghiệp Tiên Hà, HTX Lâm nghiệp-dịch vụ Tiên Lãnh, HTX Nông nghiệp Phước Cẩm, HTX Nông nghiệp Quốc Lâm, HTX nông nghiệp lâng du lịch Đại Bình, HTX Nông dược Trường Sơn Xanh, HTX Nông nghiệp La Dêê, HTX tu đhanuôr lâng Tổ pazưm bhrợ taanh n’đoóh a’doóh Đh’rồông.

  Xang k’noọ 2 c’moo bhrợ têng zâp bh’rợ zooi zúp, tước đâu vêy lấh 600 pr’loọng pa dưr zên pa chô, k’noọ 860 pr’loọng pa dưr đắh bh’rợ, k’đhợơng zư pr’đươi pr’dua nhâm mâng, pa dưr bh’rợ bhrợ têng, 17 đơn vị bơơn zooi zúp pa dưr đhr’năng bh’rợ…/.

Hỗ trợ năng lực cho hợp tác xã vùng nông thôn, miền núi

  Ban Quản lý Dự án Trường Sơn Xanh vừa phối hợp Tổ chức Agriterra tổ chức hội thảo tổng kết gói tài trợ thuộc hợp phần “Hỗ trợ thành lập và tăng cường năng lực hợp tác xã (HTX) cho hoạt động tạo thu nhập tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam”.

  Trong khuôn khổ hợp phần dự án, Tổ chức Agriterra đã lựa chọn hỗ trợ 10 HTX tại Quảng Nam, bao gồm các HTX Nông lâm nghiệp Mà Cooih, Nông nghiệp xã Tư, Nông nghiệp Tiên Hà, HTX Lâm nghiệp - dịch vụ Tiên Lãnh, HTX Nông nghiệp Phước Cẩm, HTX Nông nghiệp Quế Lâm, HTX Nông nghiệp và du lịch Đại Bình, HTX Nông dược Trường Sơn Xanh, HTX Nông lâm nghiệp La Dêê, HTX Vì dân và Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đhrôồng.

  Sau gần 2 năm thực hiện các hoạt động hỗ trợ, đến nay có hơn 600 hộ tăng thu nhập; gần 860 hộ cải thiện về kỹ năng canh tác, quản lý nguồn tài nguyên bền vững/đa dạng sinh học và cải thiện phương thức canh tác; 17 đơn vị được hỗ trợ nâng cao năng lực…

                                                                                                                               (Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn