Tiết mục Huyền thoại Hồ núi Cốc - A lăng Ngước tại vòng Bán kết Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Liên hoan Toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam Mở rộng lần VI - 2018.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn