* Cô giáo A Rất Tùng, Trường Trung học Phổ thông huyện Nam Trà My gửi tặng bạn My A Rat ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100007934798979&fref=ts) bài hát này
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn