Ra diu 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam g’luh XX, nhiệm kỳ 2020-2025 năc âi tơơp bhrợ cơnh lâng râu ting pâh âng 268 đại biểu pa căh măt ha lâh 2700 đảng viên coh prang chr’hoong.

  Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ chr’hoong Nam Giang âi k’rong k’đhơợng xay zâp prang đhị apêê bh’rợ chr’năp âi mă bơơn bh’nơơn choom hơnh deh. Pa zêng bh’nơơn bh’rợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bơơn lâh 1500 tỷ đồng, bâc lâh 19% muy c’moo, pay lâh 42% bh’rợ tr’nêng kinh tế prang chr’hoong; chr’năp bh’rợ tr’nêng nông, lâm nghiệp, zập c’moo dzooc k’nặ 6%. Ooy thương mại, dịch vụ, du lịch vêy đợ râu dưr vaih z’zăng liêm choom. Chr’hoong công t’bhlâng p’too moon bhrợ têng xa nay bh’rợ bhươl cr’noon t’mêê 11/12 chr’val, m’bưi bhlâng pazêng chr’val ơy xay bhrợ xang 10 cr’noọ bh’rợ.

  Kinh tế vaih liêm, pr’ăt tr’mông âng đhanuôr năc cớ vêy ta pa liêm pa crêê lâng vêy ta ha dưr dal. Đợ pr’loọng đong đharựt coh prang chr’hoong xiêr zập c’moo k’nặ 6%, xoọc đâu dzợ mơ 36%. Bh’rợ tr’nêng k’rang kêy ooy pr’ăt tr’mông ha apêê chính sách năc vêy chính quyền xay bhrợ k’rơ. Cr’chăl c’moo 2015 – 2020, chr’hoong Nam Giang ơy bhrợ têng k’nặ 250 đhr’nong đong ha manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng Cách mạng. Đh’rưah lâng râu k’rang pa dưr pr’ăt tr’mông đoọng ha đhanuôr, coh nhiệm kỳ ahay, Đảng bộ chr’hoong Nam Giang ơy t’bhlâng bhrợ pa dưr pr’ăt tr’mông văn hoá coh vel đong, pa dưr pazêng c’kir văn hoá truyền thống âng pazêng acoon coh. Prang chr’hoong vêy 47/50 bhươl cr’noon văn hoá, 65/69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp crêê cơnh xa nay văn hoá. Giáo dục- đào tạo năc vêy đợ râu tr’xăl chr’năp pa bhlâng ooy râu ga măc bhưah lâng râu liêm choom. Quốc phòng, an ninh vêy ta zư lêy nhâm mâng; bh’rợ tr’nêng nội chính, bh’rợ pa liêm pa crêê tư pháp ting t’ngay vêy ta ha dưr dal… T’cooh Lê Văn Hường, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Nam Giang, tỉnh Quảng Nam prá: “5 c’moo xay bhrợ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ g’luh XIX, chr’hoong Nam Giang ơy bơơn bhrợ bâc bh’nơơn bh’rợ chr’năp ooy pr’ăt tr’mông. Coh 15 râu cr’noọu bh’rợ âng Đại hội xay moon năc chr’hoong ơy t’bhlâng bơơn bhrợ 14/15 cr’noọ bh’rợ. Coh 5 c’moo ha y, năc t’bhlâng xay bhrợ ooy 3 râu xa nay bh’rợ bha lâng coh bh’rợ pa dưr pr’ăt tr’mông. Coh đêêc, chr’hoong năc pa dưr kinh tế nông lâm nghiệp ting c’lâng bh’rợ pa dưr bhrợ têng hàng hoá vêy chr’năp kinh tế bâc pa bhlâng. Chr’năp bhlâng năc pa dưr bh’rợ choh crâng n’loong ga măc, lâng ga măc mơ 1 r’bhâu héc ta. Đh’rưah lâng n’năc, t’bhlâng bhrợ têng bh’rợ tr’xăl chr’noh chr’bêệt, bh’năn băn cơnh bơ, pih bhung đoọng pa dưr thu nhập ha đhanuôr”./.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ XX Nhiệm kỳ 2020 - 2025

         Sáng nay 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 268 đại biểu đại diện cho hơn 2700 đảng viên trong toàn huyện. Tin của P Kim Cương và Vơ Ních Oang  

  Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Nam Giang đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1500 tỷ đồng, tăng bình quân trên 19% một năm, chiếm hơn 42 % cơ cấu kinh tế toàn huyện; Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, tăng bình quân hằng năm gần 6%. Về Thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển khá. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới 11/12 xã, bình quân các xã đạt trên 10 tiêu chí.

    Kinh tế phát triển, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân mỗi năm gần 6 %, hiện còn 36%. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách được chính quyền đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Nam Giang hỗ trợ xây mới gần 250 nhà ở cho người có công với Cách mạng. Cùng với quan tâm nâng cao đời sống vật chất cho người dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Nam Giang đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát huy các di sản văn hóa truyền thống các dân tộc. Toàn huyện có 47/50 thôn đạt thôn văn hóa, 65/69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Giáo dục -đào tạo đã có những chuyển biến quan trọng cả về quy mô và chất lượng dạy học. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; Công tác nội chính, thực hiện cải cách tư pháp ngày càng nâng cao … Ông Lê Văn Hường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, huyện Nam Giang đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhất định. Trong 15 tiêu chí mà Đại hội đặt ra thì huyện đã nỗ lực đạt 14/15 tiêu chí. Trong 5 năm đến, sẽ tập trung 3 nhiệm vụ để đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, huyện sẽ tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt chú trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, với diện tích 1 ngàn héc ta. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi như bơ, bưởi da xanh để nâng cao thu nhập cho người dân./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn