UBND tỉnh Khánh Hoà t’mêê bhrợ têng bh’rợ pazao đoọng bha ar bha tơ, tài liệu cán bộ lướt B ha 103 cán bộ lâng bhúh xoọng âng manuýh lướt B. Apêê n’nâu nắc đợ cán bộ vel đông cóh tỉnh Khánh Hoà, xang đợ t’ngay c’xêê pa bhrợ ta têng, zâl arọp a bhuy cóh miền Bắc nắc dưr chô ooy miền Nam pa bhrợ ta têng ting cơnh ta đang moon âng cách mạng, cr’chăl c’moo 1959- 1975. x’rịa c’moo 2013, xang bêl bơơn đớp lấh 400 bha ar bha tơ cán bộ lướt B lâng ra văng lướt B tơợ Trung tâm ha âu đớc âng k’tiếc k’ruung 3, tỉnh Khánh Hoà ơy pazum đh’rứah lâng pazêng đơn vị crêê tước bhrợ bh’rợ lướt chêếc lêy, p’têết pazum pazêng râu xa nay. Tước nâu cơy, tỉnh n’nâu ơy chêếc lêy zr’lụ vel đông âng 203 bêệ bha ar bha tơ, pazao đoọng ooy cán bộ lâng bhúh xoọng manuýh lướt B. t’coóh Lê Xuân Hạnh, k’coon pân juýh t’coóh Lê Hân, cán bộ lướt B cóh tỉnh Khánh Hoà đoọng năl:

T’ngay đâu bơơn đớp bha ar lướt B, pr’loọng đông zi chắp hơnh pa bhlâng ooy k’conh, pa bhướp đay. ađoo ơy tình nguyện xâng đươi râu ta đang moon lướt ooy Nam pa bhrợ ta têng, zâl prúh arọp a bhuy, đoọng k’tiếc k’ruung bơơn ta pazum pa chô lâng manuýh pr’loọng đông bơơn chô ắt zazum.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn