Tợơ lâh bấc c’moo căh vêy đhị ặt tệêm ngăn, tước đâu, 43 pr’loọng đong đhanuôr Dao đhị vel Lơ Bơ, chr’val Chư Krey, chr’hoong Kông Chro, tỉnh Gia Lai tợơ Bắc moọt ặt ma mông tợơ c’moo 2009 ơy tệêm ngăn pr’ặt tr’mông.

Lalăm đếêc, pazêng pr’loọng ma nuuyh Dao tu tr’mông tr’méh zr’năh k’đhap nắc ặt đhị apêê pớ coh ha rêê, lướt zập ooy chếêc bơơn bhiệc bhrợ đoọng t’mông, acoon nại căh bơơn tước trường học, tr’mông tr’meh k’đhap zr’năh zập rau… Đọong tệêm ngăn đhr’năng đhanuôr ặt ma mông, tỉnh Gia Lai ơy đớc 3,7 tỉ đồng đoọng ra pặ đhanuôr ặt đhị vel Lơ Bơ, chr’val Chư Krey, chr’hoong Kông Chro. Đươi tợơ đếêc, 43 pr’loọng đong ma nuyh Dao vêy đhị ặt tệêm ngăn, vêy điện băt ang, c’lâng bê tông tước vel bhươl, a coon đhi bơơn tước trường học. Tu vêy chr’năp văn hoá lalay cơnh nắc 43 pr’loọng đong ma nuyh Dao cung bơơn chính quyền tỉnh Gia Lai choh bhrợ muy đong văn hoá đoọng họp hội, vêy đhị bhrợ têng bhiệc bhan. Xọoc đâu, đhanuôr Dao chô ặt đhị đhăm t’mêê ơy pa zưm lâng văn hoá acoon coh Bahnar vel đong, đoàn kết đh’rưah ha dưr./.

(Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Làng người Dao ổn định cuộc sống ở Tây Nguyên

Sau nhiều năm không có chỗ ở ổn định, đến nay, 43 hộ dân tộc Dao tại làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai từ phía Bắc di cư vào từ năm 2009 đã định cư ổn định. 

Trước đó, những hộ người Dao vì điều kiện kinh tế khó khăn phải ở trong các lán trại trên nương rẫy, lang thang làm thuê kiếm sống, con cái không được đến trường, đời sống vật chất khó khăn, thiếu thốn… Để ổn định dân cư, tỉnh Gia Lai đã dành 3,7 tỉ đồng bố trí tái định cư cho các hộ dân tại làng Lơ Bơ xã Chư Krey, huyện Kông Chro. Nhờ vậy, 43 hộ dân tộc Dao có chỗ ở ổn định, có điện thắp sáng, đường bê tông đến tận ngõ xóm, con cái được đến trường. Do có những nét văn hóa riêng nên tại khu tái định cư này, 43 hộ dân người Dao cũng được chính quyền tỉnh Gia Lai xây dựng một nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng. Hiện bà con Dao tái định cư đã hòa nhập được với văn hóa dân tộc Bahnar địa phương, hòa thuận, đoàn kết cùng nhau phát triển./.

                                                                  (Báo ảnh Dân tộc và miền núi)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn