Đhị Hà Nội, Liên hiệp zâp hội khoa học lâng kỹ thuật VN t’mêê bhrợ têng hội nghị g’lúh 5, khoá 6 đoọng xay moon c’lâng bh’rợ bhrợ têng ooy cr’chăl nâu a’tốh. c’moo 2013 liên hiệp zâp hội khoa học lâng kỹ thuật VN t’bhlâng bhrợ têng liêm choom zâp bh’rợ, cr’noọ bh’rợ ơy moon pa’glúh. Bấc hội, ngành cóh prang k’tiếc k’ruung taluôn t’bhlâng xay bhrợ bh’rợ xay moon, k’đươi đhanuôr tước pấh bhrợ, lêy cha’mêết bấc xa’nay bh’rợ Luật, pháp lệnh lâng bha ar pa’tơ âng nhà nước, cơnh bhr’lậ xăl Hiến pháp 1992, Luật khoa học lâng công nghệ, Luật zêl cha’groong pa’xiêr bhrêy tắh, quy chuẩn đắh têêm ngăn ch’na dhd’nắh… đh’rứah lâng nâu, liên hiệp dzợ xay moon, lêy cha’mêết, padưr pa’xớc bấc pr’đươi bh’rợ công nghệ đươi dua xăl công nghệ bhrợ padưr nông nghiệp, vel bhươl, padưr dal đhr’năng zêl cha’groong lâng tr’xăl plêệng k’tiếc, zư lêy c’rơ tr’mung đoọng ha đhanuôr.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn