X'ră: Hoài Nam

Xơợng bhrợ chủ trương âng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng “ k’đươi cán bộ biên phòng chô tước apêê chr’val c’noong k’tiếc” tước nâu câi, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam âi k’đươi 14 cán bộ chiến sĩ chô tươc apêê chr’val trúih c’noong k’tiếc âng 2 chr’hoong Tây Giang lâng Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Cơnh lâng pr’ặt bh’rợ âng bộ đội Ava Hồ, cán bộ chiến sĩ biên phòng đh’rứah lâng  zấp cấp uỷ đảng lâng chính quyền vel đong bhrợ têng đợ nghị quyết đề án pa dưr tr’mông tr’mêếh pr’ặt tr’nợt, t;bil ha ul pa xiêr đha rựt đoọng ha đha nuôr zr’lụ c’noong k’tiếc. xay moon âng phóng viên Hoài Nam đhị miền Trung:

chr’hoong ca coong da ding Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vêy 3 đồn biên phòng pa zêng: đồn biên phòng Laêê, Đăk Pring lâng đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang. K’noọ 10 c’moo ha nua, tơợ bêl cán bộ chiến sĩ biên phòng chô k’đhơợng bhrợ đợ chức danh Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND 5 chr;val c’noong k’tiếc, bh’rợ tr’nêng, ặt tợt cóh cóh apêê chr’val n’nâu tr’xăl ting t’ngay. Đhị đêếc, cán bộ  biên phòng đh’rứah lâng chính quyền vel đong xay bhrợ bấc bh’rợ pa dưr  tr’mông tr’mêếh, t’bil ha ul pa xiêr đha rựt cơnh: bh’rợ xa nay ngân hàng c’roóc, bh’rợ xa nay tal bhrợ đhăm k’tiếc choh ha roo đác, chóh abhoo lai, đẳng sâm… đợ apêê bh’rợ xa nay n’nâu âi đơơng chô đợ  râu la liêm ca crêê ha đha nuôr acoon cóh zr’lụ c’noong k’tiếc.  bh’nơơn lướt ch’mêệt lêy bơơn năl,  zấp c’moo, đợ pr’loọng đha rựt cóh 5 chr’val zr’lụ ca coong ch’ngai chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xiêr 4%. T’coóh Kriing Giúp, Bí thư Đảng uỷ chr’val Đăk Pring, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng năl: đh’rứah lâng bh’rợ ting pấh bhrợ apêê bh’rợ xa nay pa dưr tr’mông tr’mêếh cóh chr’val, cán bộ biên phòng công âi t’bhlâng p’too moon đha nuôr zư lêy 32 cr’lặ c’noong k’tiếc n’juối ch’ngai 95 km:

Đhi noo cán bộ chiến sĩ lứch loom đhị bh’rợ zooi đha nuôr, p’too moon ng’cơnh bhrợ cha đoọng ha đha nuôr đoọng  t’bil ha ul pa xiêr đha rựt, pa bhlâng nắc ting pấh zư x’mir lêy c’rơ tr’mông ha đha nuôr. Cán bộ chiến sĩ biên phòng tơợ đồng bằng chô tước đâu, tơợ n’đắh lơơng chô tước đhi noo zêng đoàn kết, mr’cơnh loom boóp đhị bh’rợ pa bhrợ ta têng.

Đợ cán bộ biên phòng bơơn BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam k’đươi chô ooy chr’val zêng nắc đợ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Zêng âi tốt nghiệp Đại học, trung học, vêy loom g’lăng chính trị nhâm mâng, pr’ặt tr’nợt liêm crêê. Đại tá Đinh Trọng Ngọc, Chính uỷ Bộ đội BP tỉnh Quảng Nam đoọng năl, cr’chăl tr’nơợp k’đhơợng bhrợ đơn vị k’rang k’uôl cán bộ biên phòng chô ooy chr’val pa bhrợ cắh âi vêy kinh nghiệm, z’hai g’lăng k’đhơợng xay, moon prá. N’đhơ cơnh đêêc, nắc đhêêng xang muy cr’chăl cắh đănh, đợ cán bộ n’nâu âi pa cắh z’hai g’lăng âng đay, t’ngay ha dum ặt zư vel bhươl “ cha đh’rứah, ặt đh’rứah, bhrợ dh’rứah, đh’rứah prá p’rá đha nuôr” pa choom đoọng ha đha nuôr ng’cơnh bhrợ cha, bhrợ pa dưr vel bhươl, pr’loọng đong văn hoá:

Bêl k’đươi apêê đồng chí chô ooy chr’val pa bhrợ, nắc chơớc chơớih pay đợ đồng chí bhriêl g’lăng. Râu bơr cớ nắc, k’rong pa choom đoọng, pa bhlâng nắc pa choom đoọng, ha dưr dal c’năl n’đăh  k’đhơợng lêy Nhà nước, chính sách acoon cóh, tôn giáo, z’hai boóp prá xay, chr’nắp bhlâng nắc đoo đợ c’năl ooy pa dưr Đảng, pa dưr chính quyền. râu 3 nắc apêê đồng chí nắc c’la đay ma pa choom pay kinh nghiệm đoọng dưr xrông pậ lâng tơợ đêếc apêê đồng chí âi bơơn pa cắh râu đêếc.

Bh’nơơn xang k’noọ 10 c’moo BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam k’đươi cán bộ chô ooy apêê chr’val c’noong k’tiếc cóh 2 chr’hoong Tây Giang lâng Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, moon ghít c’lâng xa nay liêm crêê âng Bộ Tư lệnh Bộ đội BP. C’lâng lướt bấc zr’nắh k’đháp cơnh lâng đợ ma nứih lính t’boọ quân hàm t’viêng chô ooy chr’val pa bhrợ, râu đoàn kết quân lâng đha nuôr, râu ặt liêm crêê bhlưa bộ đội BP lâng đha nuôr zr’lụ c’noong k’tiếc ting t’ngay bơơn bhrợ liêm nhâm./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn