Apêê a bhướp a dích chắp hơnh! Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr!

Đhị pr’đợ apêê bh’rợ bha lâng bh;rợ Hội lâng tinh thần âng  Luật ma nứih t’coóh t’ha, Hội liên hiệp pân đil chr’hoong Đăkroong, tỉnh Quảng Trị âi bhrợ têng lâng xay bhrợ pr’đhang CLB pân đil t’coóh t’ha đhị  vel bhươl đoọng tr’xin đơơng âng bh’rợ zư x’mir pân đil t’coÓh t’ha dưr váih muy đhị bấc cr’liêng bh’rợ bha lâng âng Hội. CLB pân đil t’coóh t’ha vel Phú Thành, chr’val Mò ó, chr’hoong Đăkrông nắc muy đhị bhrợ têng liêm bh’rợ n’nâu. C’nặt t’rúih “ đoọng ha ma nứih t’coóh t’ha” bêl đâu, đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah chơớc năl ooy CLB pân đil t’coóh t’ha vel Phú Thành chr’val Mò Ó.

Cơnh c’xu, zấp bêl cóh CLB pân đil t’coóh t’ha vel Phú Thành, chr’val Mò Ó vêy ngai ca ay jéh, lum zr’nắh k’đháp nắc CLB k’đươi apêê n’lơơng cóh CLB tước zooi đoọng. âi bh’dzang mật tước 80 c’moo, a dích Đỗ Thị Ngân vel Phú Thành chr’val Mò Ó công dzợ ting pấh CLB liêm ta níh. Nắc ma nứih c’mai cắh đhị ặt g’nưm, zấp bêl jéh ca ay a dích ta luôn bơơn râu k’rang lêy, zooi zúp liêm ta níh âng CLB. Adích Đỗ Thị Ngân- ma nứih ting ặt cóh CLB pân đil t’coóh t’ha Phú Thành, chr’val Mò Ó pa prá:

Acu ặt r’o m’bhem 4 c’moo n’nâu âi. Hội chữ thập đỏ nắc đoọng ha cu muy đhr’nong đong. Hội pân đil nắc zooi đoọng a coon c’roóc đoọng băn, t’bơơn zên muy bơr đồng đoỌng ma mông. A đhi a moó cóh hội công booi lum lêy ta luôn, ca coon cha chau công tước úh zêệ đoọng cha.

CLB pân đil t’coóh t’ha cóh chr’val Mò Ó bơơn bhrợ t’váih c’moo 2012, cóh chr’hoong Đăkrông nắc muy CLB n’nâu a năm cơnh lâng 50 cha nắc ting pấh tơợ 50 c’moo nắc a tếh. CLB ta luôn họp muy c’xêê muy chu lâng bấc cr’liêng xa nay: bhrợ têng văn hoá  văn nghệ; lum t’moóh p’too moon đh’rứah; Pa choom đoọng c’rơ tr’mông, t’moóh kinh nghiệm cóh bh’rợ p’too moon ca coon cha chau, tập thể dục zấp c’xêê… cóh đâu, apêê a va, a dích cắh muy pa đhép c’rơ tr’mông nắc dzợ tr’đoọng kinh nghiệm ma mông, zư x’mir ley pr’loọng đong, p’too moon ca coon chau zư đớc pr’ặt tr’nợt pr’loọng đong. Pa bhlâng nắc, zấp c’xêê, muy cha nắc chroi đoọng 100.000 đồng ooy quỹ âng CLB đoọng ha pêê ngai lum pr’ặt tr’mông pa bhlâng zr’nắh k’đháp vặ. zấp bêl vêy ngai lum zr’nắh k’đháp, CLB tước lum lâng k’đươi ma nứih tước zooi đoọng. ting pấh CLB, ma nứih t’coóh t’ha cắh muy nắc bơơn đhêy ặt, chr’nắp lấh mơ nắc apêê đoo dzợ chroi đoọng ha pr’loọng đong lâng vel bhươl. A dích Trần Thị Liễu vel Phú Thành chr’val Mò Ó, chr’hoong Đăkrông đoọng năl:

 CLB n’nâu bhrợ t’váih pa bhlâng u crêê, tu pr’loọng đong cu nâu câi pa bhlâng zr’nắh k’đháp, c’mai a dô. C’la cu nắc băn muy p’nong ca coon, muy ca căn t’coóh cắh choom p’gớt p’vẹ dzợ. Đợ vêl pr’loọng đong zu lum zr’nắh k’đháp, a đhi a moó cóh CLB công tước zooi đoọng lâng bhrợ t’váih pr’đơợ đoọng zooi acu z’lấh zấp râu zr’nắh k’đháp. Pa bhlâng nắc đợ bêl ca coon cắh cậ nga ca căn ca ay mật ặt viện, nắc a đhi a moó tước zooi đoọng acu doó lấh ga lêếh ga lêêng.

Râu la lua đoọng lêy, pr’đhang bh’rợ âng CLB pân đil t’coóh t’ha vel Phú Thành chr’val Mò Ó cr’chăl ha nua âi đơơng chô bấc râu liêm choom ha pân đil t’coóh t’ha. P’ghít moon nắc, chroi đoọng ha dưr dal c’năl crêê tước ma nứih t’coóh t’ha ha cán bộ Hội công cơnh apêê vel bhươl. Cr’noọ âng CLB nắc xay moon bấc râu liêm pr’hay ha ma nứih t’coóh t’ha, bhrợ k’rơ bh’rợ zazum âng chi hội ting dưr k’rơ. Đh’rứah năc bhrợ pa dưr pr’loọng đong têêm ngăn mâng đănh. A moó Nguyễn Thị An- CHủ tịch Hội LHPN chr’val Mò Ó- Đăkrông, chr’hoong Đăk rông đoỌng năl:

Cóh cr’chăl ha y, nắc t’ngay 8/3, azi vêy bhrợ t’váih p’xoọng muy CLB cóh vel Cao Lãnh. Cóh vel Cao Lãnh nắc đợ apêê t’coóh t’ha công bấc. bêl ahay, apêê pa bhlâng hắt ặt tợt lâng pân đil, nâu câi azi \bhrợ t’váih CLB n’nâu đoọng t’pấh apêê đoo pấh sinh hoạt, vêy dâng 16 ch’nắc. k’dâng đớc nắc đha lum 8/3 n’nâu vêy bhrợ t’váih đoàn kết cóh vel bhươl, bhrợ t’váih pr’ặt tr’mông bhui har.

Đhị CLB n’nâu, zấp cấp pân đil p’ghít bhrợ pa dưr c’bhúh buôn bha lâng xay trúih p’too moon  chô zư x’mir lêy pân đil t’coóh t’ha. Nâu đoo nắc đợ ngai bha lâng bhrợ têng lâng pa dưr bh’rợ cóh vel bhươl, bhrợ k’rơ bh’rợ âng Hội pân đil chr’val Mò Ó moon la lay lâng chr’hoong Đăkrông moon za zum ting t’ngay  zấp râu ting dưr k’rơ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn