Đoọng bhrợ crêê cr’noọ  lêy bhrợ văn hóa lâng bhrợ t’váih đhị ặt ch’ớh za zum ha đha nuôr, bấc c’moo đăn đâu, đong văn hoá phường, chr’val đhị muy bơr quận, chr’hoong âng thành phố HCM bơơn bhrợ têng tmêê cắh cậ bhrợ bhr’lậ pa liêm. N’đhơ cơnh đêếc, cắh hắt đong văn hoá pa bhrợ cắh liêm choom, trung tâm văn hoá đươi dua cắh creee cr’noọ cắh cậ pay đoọng vặ muy cơnh ta uốh ta ruông. Hương Lý, PV Đài PRVN vêy bha ar xay moon tước râu đâu:

Thành phố HCM nâu câi vêy 7 đong văn hoá cấp thành phố; 24 trung tâm văn hoá- thể thao cấp chr’hoong, 61 đong văn hoá phường, chr’val, thị trấn. cóh đêếc, quận 10 nắc đơn vị tr’nơợp âng thành phố HCM n’đắh bhrợ pa dưr pr’đhang đong văn háo phường, muy phường bơơn k’rong bhrợ k’tỷ đồng bhrợ pa dưr muy đong văn hoá. N’đhơ cơnh đêếc, bấc c’moo ha nua, apêê đong văn hoá n’nâu ta lơi ta jợ cơnh đêếc, bh’rợ  giải trí k’dâng lêy cắh vêy râu rí, nắc muy đoọng ha pêê cr’nhăng vặ đoọng bhrợ têng tr’câl tr’bhlêy, tu cơnh đêếc cắh âi mặ bhrợ têng crêê cơnh cr’noọ ặt bhrợ văn hoá âng đha nuôr. Pa đhang moon nắc đong văn hoá phường 3, quận 10 ặt đhị c’lâng ga mắc, vêy bhứah k’zệt mét, n’đhơ cơnh đêếc p’loọng ta luôn k’đập. a noo Hoàng Văn Hùng, muy đha nuôr ặt ma mông zr’lụ đăn đâu đoọng năl:

Chóh bhrợ đong văn hoá âi bil bal bấc ơl, nắc đợ ma nứih k’đhơợng lêy cắh bhrợ têng râu rí đoọng ha đong văn  hoá choom ma mông, cơnh nâu câi nắc đoọng muy họp chr’nắp nắc vêy tước đêếc họp, moon bhlâng cơnh acu lướt z’lấh cóh đâu cắh năl cóh đêếc hâu nêếh vêy.

Cắh muy đong văn hoá phường 3, quận 10 nắc đhị phường 14, quận BÌnh Thạnh cắh cậ phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước quận 9 apêê đong văn hoá phường muy c’moo nắc bơơn lêy ta hơ p’loọng 2, 3 chu a năm đoọng bhrợ ha bh’rợ họp hành âng phường, ha dợ t’ngay c’xu nắc đoọng apêê n’lơơng vặ pa câl cà phê…

Hâu tu nắc đhi ch’ớh văn hoá za zum n’đhang bấc đong văn hoá phường- chr’val nắc đhêệng đớc đoọng vặ kinh doanh cắh cậ k’đấp p’loọng lơi jợ nắc cơnh.

Muy cóh bấc tu bhrợ ha đong văn hoá pa bhrợ cắh vêy bh’nơơn nắc tu cắh zấp c’bhúh k’đhơợng lêy chuyên môn lâng cắh zấp zên pa bhrợ. Nâu câi, zên pa bhrợ cóh apêê đong văn hoá, zr’lụ thể thao chr’val – phường nắc zêng c’la đay ma bhrợ têng. Tu cơnh đêếc, bấc đhị nâu câi xã hội hoá cơnh lâng đoọng apêê đơn vị cr’nhăn vặ kinh doanh đoọng pay pa chô m’bứi. tu cơnh đêếc, ga vịng đong văn hoá nắc đợ quán tr’ang đèn, kinh doanh cà phê, đác ộm cắh cậ đong cha cha. P’căn Trần Thị Thanh Thuý, Phó Chủ tịch chr’val Nhơn Đức, chr’hoong Nhà Bè, thành phố HCM moon:

Cơ chế pa bhrợ ta têng công cơnh zên pa bhrợ âng trung tâm văn hoá thể thao nắc zêng ngân sách âng thành phố k’rong bhrợ, n’đhơ cơnh đêếc ting cơnh bộ máy ma nứih pa bhrợ nắc vêy quy định k’đhơợng bhrợ bơơn đươi 20% lương, ha dợ apêê ngai chuyên môn, nghiệp vụ crêê tước cơnh thể dục thể thao, câu lạc bộ đội, c’bhúh cắh vêy.

Cắh muy cắh zấp zên, apêê trung tâm lâng đong văn hoá dzợ cắh zấp râu k’rang lêy âng apêê cơ quan chức năng, cắh záp ma nứih pa bhrợ vêy chuyên môn, vêy loom luônh đoọng bhrợ t’váih đợ bh’rợ xa nay liêm pr’hay, t’đang t’pấh râu ting pấh âng đha nuôr. Nâu đoo công nắc râu tu cr’đơơng tước đhr’năng pa bhrợ cắh vêy bh’nơơn âng apêê đong văn hoá phường- chr’val. T’coóh Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Tring tâm văn hoá TP HCM xay moon a lua:

Râu âng zi cắh zấp nâu câi ắnc đoo a liêng, choom moon nắc apêê bh’rợ tr’nêng. Ha dang ahêê bhrợ têng cắh pr’hay, nắc cắh bơơn ngai tước lêy.

Đoọng pa dưr liêm choom bh’rợ n’nâu, lướt đh’rứah lâng bhrợ t’váih pr’đơợ, pr’đươi pr’dua, apêê đong văn hoá xoọc pa bhlâng kiêng c’bhúh pa bhrợ liêm choom. t’coóh Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá thể thao lâng Du lịch thành phố HCM đoọng năl:

Azi âi lêy lâng xay moon đoọng ha UBND thành phố ch’mêệt lêy cớ pa zêng apêê đong văn hoá đoọng xay moon đhr’năng la lua, xang n’nắc nắc ha dợ vêy kế hoạch liêm ghít. L’lăm ahay, vêy bêl trung tâm văn hoá xiêr tước chr’val- phường đoọng bhrợ bhiệc, n’đhang bh’rợ âng trung tâm văn hoá quận chr’hoong xay bhrợ tước chr’val phường nắc pa bhlâng đhur. Nâu câi ahêê bồi dưỡng đoọng ha c’bhúh cán bộ vêy c’rơ đoọng bhrợ liêm crêê bh’rợ n’nâu

Bh’rợ chóh bhrợ đong văn hoá phường chr’val buôn u ta uốh lâng đơơng âng nắc pr’chăm a năm ha dang đong văn hoá cắh mặ bhrợ têng cr’noọ xơợng lêy văn hoá âng đha nuôr. Tu cơnh đêếc, râu âng đha nuôr đương kía cóh muy cơ sở văn hoá công dzợ nắc muy tang ch’ớh, đhị ặt cha chung, cắh vêy nắc muy đong văn hoá chóh lơi, đươi dua cắh crêê cr’noọ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn