Ra diu t’ngay 18/10, pa prá đhị Đại hội Thi đua quyết thắng c’bhúh vũ trang Quân khu 5 cr’chăl c’moo 2014-2019, Thượng tướng Nguyễn Trọng nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đoọng năl, Quân khu 5 nắc ơy xăl t’mêê liêm choom, xay bhrợ bấc bh’rợ thi đua chr’nắp liêm, ơy vêy bấc bh’rợ t’mêê, điển hình tiên tiến, tấm gương liêm chr’nắp, bhrợ p’cắh liêm choom pr’ắt bh’rợ Bộ đội ava Hồ ooy cr’chăl t’mêê.

5 c’moo hanua, bh’rợ Thi đua Quyết thắng ooy c’bhúh vũ trang Quân khu 5 lêy cha mêết Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11, 12, Chỉ thị 05 âng Bộ Chính trị đắh pa dưr k’rơ bhiệc học tập lâng bhrợ têng cơnh tấm gương pr’ắt tr’nớt Hồ Chí Minh lâng g’lúh k’đươi moon pa dưr truyền thống, bhrợ têng liêm choom, chr’nắp nắc bộ đội ava Hồ. C’bhúh vũ trang Quân khu 5 ta luôn k’đơơng a’cọ đắh bh’rợ zêl cha groong bhrợ pa liêm râu boo túh đợc lơi lâng bhrợ têng bh’rợ Quân đội pazưm c’rơ bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, Prang k’tiếc k’ruung pazưm têy tu manứih đha rứt, c’bhúh vũ trang quân khu 5 pấh zooi zúp 112 chr’hoong, lấh 560 vel đông, chr’val bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, k’đươi moon k’ha riêng r’bhâu t’ngay công lâng lấh 36 tỷ đồng pấh bhrợ lâng đhanuôr, bhrợ têng lấh 1.200km c’lâng bê tông vel bhươl, pếch bhậ pa liêm c’lâng chr’hooi đác lấh 820km cóh vel đông. Bhrợ têng liêm choom bh’rợ c’bhúh vũ trang Quân khu pazưm têy tu manứih đha rứt, oó đợc đoọng ngai t’tưn đắh hoọng, đơn vị đăng ký zooi zúp k’ha riêng chr’hoong, thành phố, kr’bhâu pr’loọng đông zr’nắh k’đhạp. Lâng đợ bh’nơơn ơy bơơn, c’bhúh vũ trang Quân khu 5 vinh dự bơơn Chủ tịch k’tiếc k’ruung cher đoọng Huân chương Quân công hạng Nhất, 29 tập thể, lấh 120 cha nặc bơơn ta cher đoọng ch’ner Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, kr’bhâu tập thể lâng cha nặc manứih bơơn cher đoọng ch’ner Huân chương zư lêy k’tiếc k’ruung lâng bấc hun pr’hêl chr’nắp lơơng...

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất

Sáng 18/10, phát biểu tại Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5 giai đoạn 2014- 2019, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Quân khu 5 đã đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực; đã có nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu xuất sắc, thể hiện sinh động phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn đi đầu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 tham gia hỗ trợ 112 huyện, hơn 560 thôn, xã xây dựng nông thôn mới; huy động hàng trăm ngàn ngày công và hơn 36 tỷ đồng tham gia cùng với nhân dân thi công hơn 1.200 km đường bê tông nông thôn, đào đắp, khơi thông hơn 820 km kênh mương nội đồng; Thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, đơn vị đăng ký giúp đỡ hàng trăm huyện, thành phố, cả ngàn hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Với những thành tích đạt được, lực lượng vũ trang Quân khu 5 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất; 29 tập thể, hơn 120 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cả ngàn tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.... 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn