Tỉnh Khánh Hoà t’mêê bhrợ têng Hội nghị deh hơnh ma nuyh vêy chr’năp dal coh zr’lụ đhanuôr acoon coh âng tỉnh c’moo 2020. T’cooh Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban acoon coh pâh Hội nghị.

         Đhị hội nghị, 92 đại biẻu nắc ma nuyh vêy chr’năp dal coh đhanuôr acoon coh đhị Khánh Hoà ơy bơơn ta hâng hơnh.

        Coh pazêng c’moo hay, bơơn rau k’rang lêy âng Đảng, Nhà nước, tỉnh KHánh Hoà ơy vêy 15/48 chr’val da ding ca coong bhrợ têng xang vel bhươl t’mêê; 99% nắc đhanuôr acoon coh bơơn đươi dua điện ang âng k’tiếc k’ruung; 94% p’niên k’tứi đhanuôr acoon coh bơơn moọt học crêê ruh c’moo; bh’nơơn bh’rợ ting cha nắc âng đhanuôr acoon coh nắc lâh 14 ức đồng/cha nắc/c’moo…

        Bh’cộ UBND tỉnh Khánh Hoà moon ghit, bấc chính sách đoong ha zr’lụ đhanuôr  acoon coh ơy pa dưr dal bh’nơơn, pa dưr dal pr’ặt tr’mông đhanuôr. Apêê c’kir văn hoá, bhiệc bhan chr’năp pr’hay cơnh: bhiệc bhan cha ha roo t’mêê, hát sử thi âng đhanuôr Raglai; bhuôih ch’nang đác âng đhanuôr Ê Đê… bơơn ta zư lêy lâng pa dưr./.

Người có uy tín là trụ cột phát triển của cộng đồng DTTS

          Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh năm 2020. Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự Hội nghị.

 Tại Hội nghị, 92 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng DTTS ở Khánh Hòa đã được biểu dương.

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tỉnh Khánh Hòa đã có 15/48 xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 99% hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia; 94% trẻ em DTTS nhập học đúng độ tuổi; thu nhập bình quân của người DTTS đạt trên 14 triệu đồng/người/năm…

       Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, nhiều chính sách cho vùng đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Các di sản văn hóa, lễ hội đặc sắc như: Lễ mừng lúa mới, hát sử thi của người Raglai; lễ cúng bến nước của người Ê Đê… được bảo tồn, giữ gìn và phát huy./.

                                                                                                      (Báo Dân tộc phát triển)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn