Lâh 4.350 tỷ đồng nắc pazêng zên k’rong bhrợ têng đoọng ha đhanuôr acoon coh tỉnh Quảng Trị đhị 5 c’moo hay. Đhanuôr acoon coh Vân Kiều, Pa Cô nắc ơy cher đoọng k’tiếc, chroi k’rong zên lâh 13 tỷ đồng bhrợ têng vel bhươl t’mêê. Đhị Đại hội Đại biểu apêê acoon coh Quảng Trị g’luh 3 c’moo 2019 tợơp bhrợ têng (18/10), tỉnh Quảng Trị deh hơnh 57 k’bhuh, cha nắc ma nuyh tr’haanh bhlầng đhị apêê bh’rợ.

5 c’moo hay, apêê bh’rợ âng k’tiếc k’ruung đăh pa xiêr đha rựt nhâm mâng, bhrợ têng vel bhươl t’mêê lâng bơr pêê chính sách ơy k’rong lâh 4.350 tỷ đồng pa dưr zr’lụ đhanuôr acoon coh tỉnh Quảng Trị. Coh bh’rợ bhrợ têng vel bhươl t’mêê, đhanuôr acoon coh Vân Kiều, Pa Cô ơy tự cher đoọng k’tiếc, bhlêh lơi apêê bh’rợ ơy ta bhrợ lâng chroi k’rong k’ra bhầu t’ngay công bhrợ têng lâng chr’năp lâh 13 tỷ đồng. Ting đếêc, tr’mông tr’meh âng đhanuôr acoon coh vêy bấc rau tr’xăl liêm choom; đợ pr’loọng đong đha rựt xiêr r’dợ ting c’moo. Ơy n’leh bấc cr’noọ bh’rợ ting pr’loọng đong, k’bhuh pr’loọng đong bơơn bh’nơơn dal lâng tệêm ngăn cơnh Câu lạc bộ ma nuyh choh a rong đhị Hướng Hoá bh’nơơn lâh 100 ức đồng zập c’moo…

Đhơ cơnh đếêc, đợ pr’loọng đong đha rựt zr’lụ đhanuôr acoon coh đhị tỉnh Quảng Trị dzợ bấc, pay lâh 51%. Bấc đhị cơnh chr’val Vĩnh Ô (Vĩnh Linh), Ba Tầng (Hướng Hoá), đợ pr’loọng đong đha rựt lâh 64%. Bh’rợ âng tỉnh Quảng Trị coh cr’chăl ha y nắc zập c’moo xiêr đợ pr’loọng đong đha rựt tợơ 4-5%. T’cooh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị k’đươi moon, chính quyền vel đong k’rong k’rang lêy đhanuôr zr’lụ acoon coh, đhị đếêc pa ghit đăh bh’rợ pa xiêr đha rựt đanh mâng./.

Người Vân Kiều, Pa cô ở Quảng Trị hiến đất, đóng góp hơn 13 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hơn 4.350 tỷ đồng là tổng mức đầu tư phát triển vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Trị trong 5 năm qua. Đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô đã hiến đất, góp công trị giá hơn 13 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ 3 năm 2019 khai mạc sáng nay (18-10), tỉnh Quảng Trị tuyên dương 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào.
5 năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và một số chính sách khác đã đầu tư hơn 4.350 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình và đóng góp hàng ngàn ngày công trị giá hơn 13 tỷ đồng. Theo đó, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đổi thay; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Đã xuất hiện nhiều mô hình gia đình, nhóm hộ thu nhập cao và ổn định như Câu lạc bộ người trồng sắn ở Hướng Hóa thu nhập 100 triệu đồng/ năm…

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị còn cao, chiếm hơn 51%. Một số nơi như xã Vĩnh Ô, (Vĩnh Linh), Ba Tầng (Hướng Hóa), tỷ lệ hộ nghèo trên 64%. Mục tiêu của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% đến 5%. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị chính quyền địa phương tập trung chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng công tác giảm nghèo bền vững.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn