" 6 miền quê 1 chiến hào. ..tháng 3 Canh Tuất bom gào đạn rơi. .. Mẹ ơi vì nước vì non, mất con nhưng tổ quốc còn hôm nay. .."
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn