Đhanuôr lâng pr’zớc chắp dadêr!

K’mặ boóp nắc râu cr’ăy buôn váih cóh pazêng t’ngay p’răng puýh âng hân noo ch’noong. Tu bhrợ t’váih cơnh đêếc nắc p’răng puýh đanh t’ngay, c’rơ zâl pr’lúh cr’ăy âng a chắc azân đhưr; tu chế độ cha đắh cắh zập vitamin, khoáng chất tơợ đêếc bhrợ t’váih cr’ăy k’mặ boóp. T’ruíh: Manuýh pa dứah đh’réh cr’ăy cóh bhươl cr’noon nắc xay truíh muy bơr râu z’nươu pa dứah tơợ chr’na đha nắh đoọng pa dứah đhr’năng k’mặ boóp cóh pazêng t’ngay p’răng puýh.

Đhr’năng dưr váih cr’ăy k’mặ boóp nắc cơnh ooy?

Nắc cóh m’pâng boóp vêy dưr váih pr’đôm bhoóc, ha tụ bhrợ t’váih k’ăy, lợi nắc dưr êếh, đoo bêl a ôm cha cha nắc zr’nắh k’đháp, k’ăy cóh bưr boóp, a chắc a zân xâng puýh, cắh choom bếch, đác đhọ vêy pr’hom bhrông, buôn k’ăy a cọ, xâng goóh mr’loọng, p’hơơm nắc puýh.

Bêl crêê pr’lúh cr’ăy k’mặ boóp nắc bhrợ cơnh ooy?

Ha dang crêê pr’lúh cr’ăy k’mặ boóp, đhanuôr lâng pr’zớc nắc choom bhrợ pa dứah cơnh z’nươu n’nâu.

+ chè k’đấc- a tuông tăm: ra văng đớc pazêng pr’đươi cơnh nâu cơnh: k’đấc 150g, a tuông tăm 30g, cr’liêng sen 25g, ch’néh c’xai 50g, ch’néh đêếp 20g, lúc đương mơ đhêệng đoọng cha. K’đấc xiêr lơi a căr clạat pa c’đặ. A tuông tăm lâng cr’liêng sen rao pa sạch. Ch’néh đêếp, ch’néh c’xai rao pa sạch. Đoọng pazêng n’nắc ooy goọ, n’tóh đác zêệ tước bêl u chêên, a tuông tăm lâng cr’liêng sen nắc chin tước bêl ra bụ, lúc đường, lúc p’xoọngh 2- 3 c’láat a hự. Vắc ooy chom đớc tước bêl chrộ đoọng cha. Cha bêl chrộ công yêm lấh mơ.

Pr’đươi: chè k’đấc- a tuông tăm vêy pr’đươi bhrợ ch’ngaách a chắc a zân, zâl viêm k’ăy, crêê lâng đợ manuýh xâng puýh cóh a chắc azân, cắh cậ đợ manuýh buôn crêê ha tụ bưr boóp, buôn k’noọ bấc râu xa nay bh’rợ cắh pr’đoọng, bếch cắh choom, đác đhọ bhrôông, puýh cóh a chắc azân…

+ pr’chớh a tuông t’viêng: a tuông t’viêng 50g, ch’néh c’xai 250g, đường phèn mơ đhêệng, a tuông t’viêng lâng ch’néh c’xai rao pa liêm, đớc ooy gọ, zêệ t’pậ óih tước bêl tr’đoóc, xang n’nắc k’tứi óih zêệ tước bêl pr’chớh chêên, đớc đường phèn. Pr’đươi: bhrợ pa dưr c’rơ, bhrợ ch’ngaách a chắc azân, t’bil độc, t’bil đhr’năng ra hal đác cóh hân noo ch’noọng, t’bil đhr’năng cr’ăy k’mặ boóp.

+ Pr’chớh a tuông t’viêng,a tuông bhrông: a tuông t’viêng tơợ 30- 50g, a tuông bhrông tơợ 30- 50g, ch’néh c’xai tơợ 50- 100g, nắc rao pa liêm pa sạch, zêệ cơnh pr’chớh. pr’đươi: zâl đhr’năng puýh cóh a chắc azân, pa dưr dal râu liêm choom ha c’rơ lâng zâl pr’lúh cr’ăy đoọng ha a chắc azân cóh pazêng t’ngay c’xêê p’răng puýh.

+ Đắc r’véh ngót: Bơơn mơ 1 cr’puốt têy r’véh ngót, pay axậ rao pa sạch, đác pa goóh xang n’nắc tắp pa nhoonh, toong đác pa pứyh mơ đhêệng ơy zêệ tr’đoóc, xang n’nắc pị pay đác, lúc m’bứi đường đoọng ộm. Đác r’véh ngót vêy pr’đươi bấc pa bhlâng cóh bh’rợ t’bil độc, bhrợ ch’ngaách a chắc azân.

+ Đác chanh công nắc muy cóh pazêng pr’đươi pa dứah đhr’năng k’mặ boóp, đươi dua t’bil đhr’năng ra hal đác lâng bhrợ ch’ngaách a chắc azân cóh hân noo p’răng puýh.

Đh’rứah lâng bh’rợ pa dứah đhr’năng k’mặ boóp tơợ pazêng râu chr’na đha nắh, đhanuôr lâng pr’zớc cha cha đa đắh crêê cơnh cóh pazêng t’ngay c’xêê p’răng puýh. Pa bhlâng nắc bêl cha cha, nắc choom cha bấc chất sơ, r’véh lâng oóh lấh cha bấc n’xiêng.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn