Tơợ mót pa bhrợ tước nâu cơy, đông máy cồn Đại Việt âng Công ty TNHH Đại Việt ( ắt cóh zr’lụ công nghiệp Tâm Thắng, chr’val Tâm Thắng, chr’hoong Chư Jút, tỉnh Đắc Nông) nắc bấc chu crêê cơ quan chức năng vel đông bơơn lêy lâng toom tu tông ch’hooi đác nha nhự ooy môi trường. ha dợ xang bêl ta toom, đông máy n’nâu nắc ch’hooi cớ bhrợ ha zr’lụ píc k’ruung nha nhự nha nhiết. Cóh g’lúh tr’lum prá xay lâng apêê đhanuôr xang bêl pr’họp g’lúh 7, QH khoá 13 đhị chr’val Ea Pô, chr’hoong Chue Jút bêl đêếc ahay, bấc apêê đhanuôr nắc ơy xay moon ooy apêê ngành chức năng đơớh zâl t’bil lơi đhr’năng n’nâu.

#Nắc manuýh băn axiu cóh rốh đhị k’ruung lâng mamông lâng bh’rợ ta bơơn a chông axiu cóh k’ruung Srêpốk, t’coóh Hà Ngọc Minh, ắt cóh cr’noon Phú Sơn, chr’val Ea Pô, chr’hoong Chư Jút, tỉnh Đắc Nông ta luôn lêy đhr’năng nha nhự môi trường cóh zr’lụ píc k’ruung âng k’ruung n’nâu. Cóh hân noo xơớt goóh đác nha nhự tơợ pazêng đông máy cóh zr’lụ công nghiệp tâm thắng, cóh đêếc bấc bhlâng nắc âng đông máy cồn Đại Việt, ơy bấc chu bhrợ ha xiu chêết cóh k’ruung. Xoọc nắ hân noo boo, đác k’ruung Srêpốk nong, nắc vêy bêl đác nha nhự bhrợ ha k’ruung tăm pa bhlâng. t’coóh Minh ta đang moon:

Ha dang cắh bhrợ bhr’lậ ha dợ ch’hooi cơnh đêếc nắc bấc pa bhlâng axiu chêết, axiu tứi, axiu ga mắc, achông công dzoóc ooy toor, tu cơnh đêếc môi trường nắc âng zazum, acu ta đang moon QH lâng zập cấp ngành tỉnh Đắc Nông ch’mêết lêy bhrợ têng cơnh ooy nắc đoo bêl ch’hooi đác âng công nghiệp nắc đác sạch.

Đác nha nhự âng đông máy cồn Đại Việt, zr’lụ công nghiệp Tâm Thắng nắc dzợ bhrợ nha nhự ch’ngai tước ooy cr’noon Nam Tiến, chr’val Ea Pô, lâng c’nắt k’ruung ch’ngai k’nặ 20 km. đhanuôr Vi Văn Chức ta đang moon:

Đhanuôr bơơn lêy môi trường cóh k’ruung Srepôk crêê chất nha nhự nắc apêê công ty đông máy ch’hooi ooy môi trường, ta đang moon nắc bhr’lậ đơớh hân đhr’năng n’nâu.

T’coóh Hà Công Thắng, Chủ tịch UBMTTQ chr’val Ea Pô, chr’hoong Chư Jút, tỉnh Đắc Nông đoọng năl, chr’val Ea Pô vêy 4 cr’noon lâng k’dâng 200 pr’loọng đông ắt mamông cóh toor k’ruung Srêpôk. Cóh 3 c’moo ahay, UBMTTQV lâng HĐND chr’val Ea Pô ơy xâng lấh 90 râu boóp p’rá ta đang moon âng đhanuôr ooy đhr’năng nha nhự cóh k’ruung bhrợ râu cắh liêm crêê tước ooy pr’ắt tr’mông âng đhanuôr. Đhị bêl tr’lum lâng apêê đại biểu QH lâng HĐND zập cấp, bấc apêê đhanuôr ơy xay moon râu cr’noọ cr’niêng zâl t’bil lơi đhr’năng n’nâu. t’coóh Hà Công Thắng prá:

Ting cơnh boóp p’rá âng đhanuôr xay moon đhr’năng nha nhự cóh k’ruung srepôk lâng xa nay bh’rợ âng mặt trận nắc azi ơy k’rong pazêng boóp p’rá ta đang moon âng đhanuôr pa gơi ooy zập cấp bhrợ bhr’lậ lâng ta ơơi pa chô đoọng ha đhanuôr.

Xâng bhrợ cơnh boóp p’rá âng đhanuôr chr’val Ea Pô, chr’hoong Chư Jút, đhị bh’rợ tr’lum xang bêl pr’họp g’lúh 7, QH khoá 13 bêl đêếc ahay, t’coóh Lê Diễn, Trưởng c’bhúh đại biểu QH, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông ơy p’too moon pazêng ban, ngành crêê tước âng tỉnh Đắc Nông ta luôn ch’mêết lâng toom rơơng griing bh’rợ ch’hooi đác nha nhự lất xa nay bhrợ nha nhự môi trường âng đông máy cồn Đại Việt công cơnh âng pazêng công ty cóh zr’lụ công nghiệp Tâm Thắng. t’coóh Lê Diễn, Trưởng c’bhúh đại biểu QH, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông prá:

Pazêng râu cr’noọ cr’niêng crêê cơnh âng đhanuôr ahêê nắc đương xâng lâng ahêê đơớh vêy bh’rợ bhrợ bhr’lậ đoỌng bhrợ cơnh ooy pa liêm pa crêê môi trường công cơnh pr’ắt tr’mông âng đhanuôr.

Râu rơơm kiêng âng đhanuôr chr’val Ea Pô, chr’hoong Chư Jút công nắc râu rơơm kiêng âng bấc đhanuôr ắt mamông cóh zr’lụ k’ruung Srêpôk tơợ đanh lêy đhr’năng nha nhự. Râu choom xay moon bhlâng nắc bh’rợ bhrợ nha nhự âng đông máy cồn Đại Việt ơy bấc chu cơ quan chức năng bơơn lêy, toom, nắc công cắh đhêy bhrợ têng. Cơnh cóh c’moo 2013, đông máy n’nâu ơy 3 chu ta moon lâng cắh đoỌng pa bhrợ cóh muy bơr cr’chăl nắc công dzợ bhrợ lất. Bấc apêê đhanuôr xay moon, chính quyền vel đông lâng pazêng cơ quan chức năng ch’mêết lêy ooy bh’rợ cắh dzợ đông máy n’nâu pa bhrợ dzợ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn