Đhanuôr lâng pr’zớc chắp dadêr!

Bol chr’na đha nắh nắc buôn bhrợ râu cắh liêm crêê ooy c’rơ, tu chr’na đha nắh crêê râu nha nhự bhrợ t’váih. Đhr’năng bol chr’na đha nắh t’đui ooy đhr’năng cắh liêm sạch âng chr’na đha nắh n’nắc. Đhr’năng âng hân noo ch’hoọng nắc nhiệt độ dal, độ ẩm công dal, tu cơnh đêếc liêm buôn pa bhlâng đoọng pazêng râu vi khuẩn dưr vaíh, tơợ đêếc buôn bhrợ nha nhự lâng bhrợ ha chr’na đha nắh buôn đơớh ma íh ha dang ng’đớc cắh crêê cơnh. Cơnh đêếc bhrợ têng cơnh ooy đoọng g’đéch đhr’năng bol chr’na đha nắh? T’ruíh: Manuýh pa dứah đh’réh cr’ăy cóh bhươl cr’noon bêl đâu, nắc truíh ooy đhanuôr lâng pr’zớc đhr’năng u váih lâng bh’rợ g’đéch bol chr’na đha nắh cóh pazêng t’ngay c’xêê p’răng puýh n’nâu.

Cóh hân noo ch’noọng, đhr’năng crêê bol chr’na đha nắh bấc lấh mơ lâng pazêng hân noo n’lơơng cóh c’moo. P’niên lâng pazêng manuýh c’rơ đhưr nắc đợ manuýh buôn crêê bol chr’na đha nắh. Tu hân noo ch’noọng, p’niên doọ tước ooy trường nắc vêy đhr’năng cha cha đa đắh bấc lấh mơ lâng đhr’năng crêê bol chr’na đha nắh bấc pa bhlâng.

# Muy bơr râu tu bhrợ bol chr’na đha nắh:

1 Zêệ bhrợ chr’na đha nắh cắh crêê cơnh.

2 Chr’na đha nắh đớc cóh zr’lụ khô khí puýh pa bhlâng đanh.

3 cha đắh chr’na đha nắh ta pa câl cóh c’lâng, pa bhlâng nắc pazêng zr’lụ pa câl nha nhự nha nhiết.

4 Ta luôn k’đhơợng bh’năn băn cóh đông nắc bhrợ ha p’niên crêê xọc âng bh’năn n’nâu boọ lâng crêê lúc cha lâng chr’na đha nắh.

5 Chr’na đha nắh cắh vêy ta zêệ chêện.

6 P’lêê p’coo lâng r’véh r’đoọng cắh vêy ta rao crêê cơnh.

7 Zêệ chr’na đha nắh lâng đác crêê nha nhự.

# Đhr’năng ng’năl crêê bol chr’na đha nắh.

Manuýh crêê bol chr’na đha nắh buôn n’léh váih cơnh đâu: luônh k’ăy pa bhlâng, k’táh, k’hir ngân, pa zruáh, bhrợ bil ooy c’rơ, vêy cơnh cậ bhrợ ha manuýh k’ăy choom chêết.

# Cha groong lâng pa dứah đhr’năng crêê bol chr’na đha nắh.

Nâu cơy nắc muy bơr râu bh’rợ bha lâng đoọng zâl g’đéch đhr’năng bol chr’na đha nắh:

1 Zư đoọng ha tr’pang têy ta luôn sạch lâng bh’rợ rao têy lâng đác sạch lâng xà phòng.

2 Đớc chr’na đha nắh cóh tủ chrêết bêl cắh ơy ng’đươi dua.

3 Zêệ pa chêên pazêng chr’na đha nắh lâng nhiệt độ crêê cơnh lâng đớc cóh hộp sạch crêê cơnh.

4 Cắh choom đoọng p’niên k’tứi ộm, cha râu chr’na, đác ộm nha nhự, cắh cậ ộm pazêng râu đác cóh ngoài, choom đoọng p’niên ộm bấc đác đoọng t’bil lơi độc cóh a chắc a zân.

5 Cắh choom cha chr’na đha nắh ơy ta đớc đanh vêy đhr’năng k’nặ ma íh. Ch’mêết lêy gít đợ t’ngay c’xêê đươi dua âng pazêng râu chr’na đha nắh ơy vêy ta bhrợ đớc bêl k’nặ câl đươi.

6 Cắh choom cha bấc pazêng râu chr’na vêy bấc zr’ma buôn đơớh ma íh, pa bhlâng nắc pazêng râu chr’na đha nắh vêy hành, tỏi. Tu cơnh đêếc, nắc đớc chr’na đha nắh n’nâu crêê liêm bhlâng.

# Pa dứah đhr’năng bol chr’na đha nắh:

Lâng đhr’năng crêê bol chr’na đha nắh doọ lấh ngân, ahêê choom pa dứah cóh đông lâng bh’rợ đoọng ộm bấc đác bhoóh ta clai doọ lấh k’rịa, cắh cậ pay têy t’lóc ooy mr’loọng đoọng k’tá pa lứch đợ chr’na cha n’nắc glúh ooy ngoài.

Manuýh crêê bol chr’na đha nắh buôn bil bấc đác, đác đoọng ộm đác loon đơớh. Ộm bấc đác oresol, đác pr’chớh, đác cam, đác k’bhông đoo bêl k’tá xang cắh cậ xang bêl lướt pr’noong. Xang n’nắc, nắc choom đoọng cha chr’na ra bụ, buôn tiêu hoá đoọng đơớh vêy c’rơ.

Ha dang đhr’năng bol chr’na đha nắh vêy đhr’năng ngân lấh mơ, pa zruáh bấc, lêy k’hir tước 39 độ C nắc đơớh hân đơơng manuýh k’ăy tước ooy bệnh viện đoọng pa dứah, g’đéch đhr’năng đơơng âng z’lưa.

Cha groong nắc bh’rợ pa dứah crêê liêm pa bhlâng cóh pazêng râu bh’rợ pa dứah lâng đhr’năng bol chr’na đha nắh cóh hân noo ch’noọng. Tu cơnh đêếc, pazêng apêê đhanuôr lâng pr’zớc nắc cha groong đhr’năng cắh liêm crêê n’nâu đoọng ha pr’loọng đông đay, pa bhlâng nắc lâng p’niên k’tứi đoọng zư lêy c’rơ liêm choom lấh mơ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn