X'ră: BTV A LĂNG KIM CƯƠNG

Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr!

Bhiệc bhan Văn hoá- Thể thao apêê chr’hoong ca coong da ding tỉnh Quảng Nam g’lúh 18-2014 đhị chr’hoong Bắc Trà My t’mêê lứch. Bấc ngai xay moon, bhiệc bhan g’lúh n’nâu liêm choom zấp râu bh’rợ, tơợ bh’rợ bhrợ têng pa tước chất lượng thi đấu apêê môn thể thao, bấc tiết mục văn hoá văn nghệ bơơn apêê đơn vị k’rong bhrợ liêm ta níh. Choom p’ghít lêy lấh, bấc cơnh văn hoá ty đănh âng apêê đhi noo acoon cóh bơơn bhrợ pa cắh, bơơn bhrợ t’váih râu liêm pr’hay ha bhiệc bhan g’lúh n’nâu. Kim Cương, PV Đài PRVN vêy bha ar xrắ ha lị lêy cớ bhiệc bhan văn hoá thể thao apêê chr’hoong ca coong da ding tỉnh Quảng Nam g’lúh 18-2014. đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah đương xơợng:

                        10473439_495099367301497_8145637566823850028_n.jpg

Tơợ zấp n’đắh k’rong chô tước Quảng Trường Văn hoá chr’hoong Bắc Trà My, apêê ma nứih Cơtu, Cor, Xê Đăng, Ca Dong… bhui har cơnh ngoọ bơơn rạch chô lâng vel bhươl đay. Cóh m’pâng không gian văn hoá bấc pr’hoọm, apêê đoo hr’lúc ặt lâng crâng ca coong Bắc Trà My, ma mông đh’rứah cơnh nắc đhi noo muy đoo pun xoóh. Văn hoá, la liêm pr’hay âng muy acoon cóh đhị bhiệc bhan nắc muy râu la liêm la lay. N’đhơ cơnh đêếc công buôn bơơn lêy râu mr’cơnh cóh bấc ơl t’clắh pr’hoọm chroi pa zum. Đh’rứah ộm muy tâm đác hooi tơợ da diing, đh’rứah cha za zum muy tơơm ha roo chặt váih cóh crâng, acoon cóh ngai công dưr pậ đhị râu zư lêy âng crâng ca coong. Pa chắp lêy, nắc đợ pr’đơợ pr’ặt tr’mông, bh’rợ tr’nêng n’nắc nắc râu bhrợ t’váih đợ râu liêm pr’hay mr’cơnh cóh văn hoá. Râu đêếc zooi đoọng apêê đhi noo acoon cóh đoàn kết lấh, ặt ma mông đh’rứah liêm lấh đhị bhiệc bhan g’lúh n’nâu.

                       images1021395_Le_hoi_6.jpg

Đoọng chroi đoọng râu liêm choom ha bh’rợ ga mắc chr’nắp n’nâu, chr’hoong Bắc Trà My- đơn vị k’đhơợng bhrợ bhiệc bhan g’lúh n’nâu âi k’rong bhrợ pa dưr đợ tang ch’ớh, thi đấu, apêê c’nặt c’lâng tơợ đâu đanh 1 c’moo. Apêê bh’rợ p’too moon, xay trúih, cờ pô, áp phích, băng rôn đoọng xay p’cắh công bơơn vel đong xơợng bhrợ liêm. Bh’rợ bhrợ têng, k’đhơợng xay, ch’mêệt lêy an ninh trật tự bơơn xơợng bhrợ liêm ta níh. Tu cơnh đêếc, bhiệc bhan ta bhrợ z’zăng liêm buôn lâng bơơn đớp râu xay moon liêm pr’hay tơợ bấc ngai đha nuôr lâng t’mooi tơợ lơơng tước công cơnh apêê cơ quan thông tấn báo chí. A noo Bùi Tấn Sỹ- PV Đài PT-TH Quảng Nam xay moon:

Acu tước ooy đâu đoọng pa bhrợ đhị bhiệc bhan n’nâu, acu bơơn lêy bấc râu ooy bhiệc bhan Văn hoá-thể thao apêê chr’hoong ca coong da diing g’lúh 18. tr’nơợp acu lêy bh’rợ ra văng đoọng cơnh cha ặt, lướt chô âng chr’hoong Bắc Trà My z’zăng liêm. Chr’hoong công vêy muy râu k’rong bhrợ z’zăng liêm ta níh n’đắh không gian ha bhiệc bhan g’lúh n’nâu.

images1022481_trang4A_31a.jpg

images1023286_2014__Anh_dam_cuoi_2.jpg

images1023285_2014__Anh_dam_cuoi_1.jpg

taihien12-1406771270_660x0.jpg

T’ping lâng bhiệc bhan l’lăm, g’lúh n’nâu Ban bhrợ têng âi vêy râu chơớih pay cr’liêng xa nay thi đấu apêê môn thể thao, apêê tiết mục văn hoá văn nghệ đơơng âng liêm pr’hay. Apêê môn thể thao cơnh cr’chụt, tr’glụ, pănh p’nănh… bơơn apêê đơn vị chơớih pay lâng k’rong bhrợ liêm ta níh. Đươi vêy cơnh đêếc, chất lượng thi đấu âng apêê đơn vị z’zăng dal mr’cơnh. Râu choom p’ghít lêy, apêê đơn vị âi k’đhơợng xay liêm xa nay, doó vêy ngai tông ca lăm n’đắh ma nứih ting pấh thi đhị bhiệc bhan. Apêê ngai ting pấh thi nắc tr’thi lứch c’rơ đay đoọng vêy mặ bơơn bh’nơơn dal bhlâng. T’coóh Nguyễn Thành Tự- Phó Giám đốc Sở Văn hoá thể thao lâng du lịch Quảng Nam đoọng năl:

Cóh apêê bhiệc bhan văn hoá thể thao, azi công p’ghít tước điểm số đoọng ha pêê môn đơơng âng pr’đơợ la lay âng ca coong da ding cơnh pănh p’nănh, tr’coóp… c’rơ cóh pa brhợ ta têng pa cắh cóh môn cr’chụt.

Tr’haanh bhlâng nắc cóh apêê tiết mục văn hoá nghệ thuật, k’dang lêy apêê đơn vị vêy râu k’rong bhrợ liêm ta níh tơợ bh’rợ chơớih pay cr’liêng xa nay, pay ma nứih ting pấh, cóh đêếc, bh’rợ chơớih  pay ma nứih bhriêl g’lăng, z’hai ta bách âi bơơn bhrợ t’bhứah tơợ t’coóh ga rứa pa tước p’niên k’tứi. Muy tiết mục văn hoá, nghệ thuật âng muy đơn vị zêng pa cắh cr’chăl dưr k’rơ âng vel đong, c’bhúh xoọng cóh crâng ca coong Trường Sơn ma bhuy ma lụ. đhị tơợ váih âng chr’nắp văn hoá p’teeetj lâng đhr’niêng cr’bưn âng zấp c’bhúh ma núih ặt ma mông cóh Quảng Nam. Pa bhlâng nắc, g’lúh tr’nơợp bh’rợ pa dưr cớ bhiệc xay xơ âng apêê acoon cóh bơơn đơơng âng tước bhiệc bhan g’lúh n’nâu, âi bhrợ t’váih râu liêm crêê tước apêê đong pa chắp ch’mêệt lêy văn hoá công cơnh bơơn bấc ơl đha nuoro chắp hơnh. Nhà báo Lê Huy Kha- Đài THVN đhị Đà Nẵng xay moon:

Acu năc smuy ngai lướt z’zăng bấc đhị bhrợ bhiệc bhan cóh prang k’tiếc hêê. Pa bhlâng nắc, Bhiệc bhan Văn hoá- thể thao cóh Quảng Nam công 4-5 g’lúh âi. N’đhơ nắc 4 c’moo ta bhrợ muy chu, n’đhơ cơnh đêếc cóh Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn… acu công âi lướt. acu lêy bhrợ g’lúh n’nâu vêy râu pr’hay la lay. N’đắh văn hoá, bh’rợ pa cắh cớ bhiệc xay xơ ma nứih âng đhi noo acoon cóh cóh Quảng Nam pa bhlâng chr’nắp, nắc cơnh pa dưr cớ đợ râu liêm chr’nắp âng văn hoá c’bhúh acoon cóh.

T’coóh Nguyễn Tri Hùng- Ban Dân tộc Quảng Nam, muy đong pa chắp ch’mêệt lêy đợ râu chr’nắp âng văn hoá acoon cóh bhui har moon:

N’đhơ nắc bhiệc bhan đơơng âng sân khấu, n’đhơ cơnh đêếc apêê đoo âi choom zư đớc râu âng acoon cóh đay, nắc đoo bha lâng choom zư đớc.  nắc đoo râu zư đớc ga mắc bhlâng ting acu nắc pa bhlâng u crêê. Cơnh nắc muy cha nắc pa chắp ch’mêệt lêy, ma nứih bhrợ bh’rợ acoon cóh, acu lêy  vêy 2 râu ga mắc cóh bhiệc bhan g’lúh n’nâu, nắc đoo xa nập xập lâng tr’coó xa nul.

10550950_713901222009251_8797161864151614995_n.jpg

10308072_710378952365583_7729135708801588240_n.jpg

Lấh đhị râu liêm choom âi choom bơơn, bhiệc bhan Văn hoá- Thể thao apêê chr’hoong ca coong da diing tỉnh Quảng Nam g’lúh 18-2014 công lum bấc râu cắh âi liêm choom. cóh đêếc, pr’đơợ kinh tế âng muy chr’hoong ca coong da diing cơnh Bắc Trà My dzợ lum bấc râu zr’nắh k’đháp, đhăm k’tiếc k’đháp k’ra, plêêng k’tiếc cắh liêm bhrợ ha bh’rợ bhrợ têng cắh âi crêê mơ rơơm kiêng. T’coóh ĐInh Hài- Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao lâng Du lịch Quảng Nam xay moon:

Bhiệc bhan bhan Văn hoá- thể thao apêê chr’hoong ca coong da ding tỉnh Quảng Nam g’lúh 18-2014 bhrợ têng đhị chr’hoong Bắc Trà My âi bơơn  râu liêm choom. choom moon, nâu đoo nắc muy bhiệc bhan ga mắc, cơnh lâng bấc bh’rợ tr’nêng bhlâng tơợ ahay tước nâu câi. Lấh n’nắc, công dzợ bấc râu cắh âi liêm crêê, tu plêêng k’tiếc, c’lâng c’tốch lướt chô k’đháp, apêê đơn vị ca coong da diing nắc ặt  chr’ngai, tu cơnh đêêc slum bấc râu k’đháp đhị bh’rợ lướt ra vách, ặt đhêy., xang n’nắc nắc muy bơr râu n’đắh bh’rợ ra văng bhrợ âng apêê đoàn cắh âi mr’cơnh, muy bơr đoàn nắc ra văng bhrợ pa bhlâng liêm ta níh, vêy ngai đoàn nắc dzợ cắh lấh. acu pa chắp cóh brương tr’nu, râu đâu nắc vêy bơơn bhrợ bhr’lậ

                           co.jpg

Ha dum x’ría, zấp ngai công cắh âi kiêng dưr chô. Đợ râu tr’coóp têy, đợ mơ cốc a lắc n’dza g’lúh x’ría tr’toong tr’đoọng, đợ râu boóp p’rá xay prá tr’xoo gr’hoót đh’rứah,… zấp ngai zêng đớc loom luônh chơớ hay, bhiệc bhan nắc âi lứch cơnh lâng râu đoàn kết, lâng loom luônh pa bhlâng u ta níh âng ma nứih da diing ca coong. Cơnh Bí thư Tỉnh đoàn, kiêm Phó trưởng Ban thường trực bhiệc bhan Thái Bình âi moon đhị bêl pr’lúch: muy bh’rợ xa nay văn hoá, nghệ thuật âng muy đơn vị nắc râu p’têệt ooy cr’chăl zư đớc lâng pa dưr văn hoá ty đănh âng apêê acoon cóh cóh crâng ca coong Trường Sơn, đhị k’rong ặt ma mông tơợ đanh đươnh âng đha nuôr. Nắc đoo râu mr’cơnh bhlâng, chr’nắp bhlâng âng tinh thần đoàn kết, ặt ma mông liêm crêê mâng đanh đoọng pa dưr pr’ặt tr’mông, đơơng âng pr’hoọm pr’hước âng vel bhươl zấp acoon cóh cóh crâng ca coong Quảng Nam./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn