Hi bu t’ngay 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam g’lúh 17, nhiềm kỳ 2020-2025 nắc ơy bhrợ xang xang mưy t’ngay m’pâng bhrợ bhiệc.

  Đại hội nắc ơy bầu Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong Tây Giang khoá 17, nhiệm kỳ 2020-2025 pa zêng 41 đồng chí. Đhị hội nghị g’lúh tr’nơợp, Ban Chấp hành Đảng bộ chr’hoong Tây Giang khoá t’mêê nắc ơy bầu 11 đồng chí moót Ban Thường vụ Huyện uỷ (khuyết 2 đồng chí), bầu t’coóh Bhling Mia, Phó Bí thư Huyện uỷ, khoá 16, Chủ tịch UBND chr’hoong bhrợ Bí thư Huyện uỷ, t’coóh Nguyễn Văn Lượm nắc bhrợ cớ Phó Bú thư Huyện uỷ. Đại hội cung bầu 9 đại biểu bha lâng lâng 2 đại biểu dự khuyết lướt pấh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh g’lúh 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Đại hội nắc ơy lêy cha mêết ooy Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong Tây Giang g’lúh 17 lâng râu pazưm bhrợ đh’rứah dal liêm âng đại biểu pấh. Ting đêếc, 5 c’moo nắc a’tốh, chr’hoong Tây Giang p’ghít lêy pa dưr hệ thống chính trị liêm sạch, nhâm mâng lâng pa dưr c’rơ đại đoàn kết prang đhanuôr. K’rang lêy k’đhơợng bhrợ liêm choom đắh pa dưr pa xớc kinh tế, k’đhơợng zư tài nguyên, zư lêy môi trường, ooy đâu p’ghít lêy pa dưr pa xớc kinh tế ha rêê đhuốch ting c’lâng pazưm, chuyên canh, bhrợ pa dưr zr’lụ bhrợ têng, b’băn, t’bhlâng bhrợ têng xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, pa dưr k’rơ bh’rợ pa xiêr đha rứt nhâm mâng lâng đề án pazưm pa dưr pa xớc kinh tế xã hội zr’lụ đhanuôr acoon cóh, k’coong ch’ngai cr’chăl c’moo 2021-2030, p’loon zâp đắh zên k’rong bhrợ hạ tầng, t’bhlâng 100% pr’loọng đươi dua đác liêm sạch, 100% pr’loọng đhanuôr đươi dua điện lưới quốc gia.

  Đắh cr’noọ bh’rợ liêm ghít, ooy 5 c’moo nâu a’tốh, Tây Giang t’bhlâng bhrợ liêm xang 2 chr’val bơơn chuẩn chr’val vel bhươl t’mêê (Bha Lêê, Dang), bhrợ đoọng bhiệc bhrợ xang bêl pa choom ha 1.200 manứih, zên pa chô mưy cha nặc c’moo t’tưn dal lấh c’moo l’lăm, đợ mơ pr’loọng đha rứt xiêr tơợ 4-5% đhị mưy c’moo./.

Ông Bhling Mia được bầu Bí thư Huyện ủy Tây Giang

                                                       (CTV Hiền Thúy)

          Chiều ngày 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc.

  Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khóa mới đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy (khuyết 2 đồng chí). Ông Bhling Mia, Phó Bí thư Huyện ủy, khóa XVI, Chủ tịch UBND huyện được bầu làm Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Lượm tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XVII với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, 5 năm tới, huyện Tây Giang chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt về phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh, hình thành vùng sản xuất, chăn nuôi; tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững và Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030; tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phấn đấu 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. 

  Về chỉ tiêu cụ thể, trong 5 năm đến, Tây Giang phấn đấu hoàn thành 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (Bhalêê, Dang); giải quyết việc làm qua đào tạo cho 1.200 người, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5%/ năm./.

                                                                                                                          

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn