Ra diu 23/10, Địa hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế g’luh 17, cr’chăl c’moo 2020-2025 pa bhrợ t’ngay thứ 3, xay moon bh’nơơn bầu Bí thư, apêê Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ, pa căh mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá t’mêê.

        Pa căh mặt k’bhuh Chủ tịch Đại hội, t’cooh Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ, cr’chăl c’moo 2015-2020 xay moon bh’nơơn Hội nghị g’luh tr’nợơp âng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá 17, cr’chăl c’moo 2020-2025.

        Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 17 ơy bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá t’mêê pazêng 15 Ủy viên. T’cooh Lê trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ khoá 15 bhrợ cớ Bí thư Tỉnh uỷ khoá 16; apêê t’cooh Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá 15 bhrợ cớ Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá 17.

        Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá t’mêê ơy bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ pazêng 10 Ủy viên. Pa căn Phạm Thị Minh Huệ bhrợ cứ Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cr’chăl c’moo 2020-2025.

        Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế g’luh 16 ơy bầu k’bhuh Đại biểu pâh Đại hội prang k’tiếc k’ruung g’luh 13 âng Đảng pazêng 18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết)

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

  Sáng 23/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước sang ngày làm việc thứ 3, công bố kết quả bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 Ủy viên. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; các ông Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 Ủy viên. Bà Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết)./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn