T’cooh Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ơy tước lưm, pa bhrợ lâng đhanuôr chr’val Châu Cường, chr’hoong Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

(Ảnh: Báo Nghệ An)

  Châu Cường nắc chr’val zr’lụ III zr’lụ pa bhlầng k’đhap k’ra âng chr’hoong Quỳ Hợp, Nghệ An, vêy 2 k’bhuh acoon coh Thái lâng Kinh ặt ma mông, coh đếêc đhanuôr Thái pay tước 92%, đơ bhlầng nắc ma mông lâng bh’rợ bhrợ têng ha rêê đhuôch, choh crâng lâng băn bh’năn. Cr’chăl a hay, chr’val ơy vêy bấc cơnh bhrợ  têng liêm choom lâng bấc c’lâng bh’rợ cơnh: bhrợ têng xăl k’tiếc choh chr’noh, xăl đhăm choh  ha roo căh vêy bh’nơơn đoọng choh a bhoo sinh khối; Xăl k’tiếc bôl, k’tiếc choh bhrợ căh vêy đơơng chô bh’nơơn xăl choh a tao. Pa ghit bh’rợ choh, zư lêy crâng, zup zooi đhanuôr zư lêy crâng… C’moo 2019 đợ pr’loọng đong đha rựt xiêr dzợ 23% t’ping lâng 31% âng 3 c’moo lalăm đếêc.

Đhị g’luh pa  bhrợ, t’cooh Trần Quốc Vượng xay moon dal pazêng bh’nơơn âng chr’val Châu Cường ơy bơơn bh’nơơn coh bh’rợ ta bil ha ul pa xiêr đha rựt, bhrợ têng vel bhươl t’mêê. Thường trực Ban Bí thư cung xay moon ghit vel đong nắc lêy ra văng liêm ghit đoọng ha Đại hội Đảng zập cấp,  pa bhlầng nắc k’bhuh cán bộ lalua ta nih liêm c’rơ, bhriêl t’béch; Zập cha nắc đảng viên zêng liêm c’rơ, tợơp dưr bhrợ zập bh’rợ đoọng ta níh đha nâng, vêy cơnh đếêc nắc Đảng vêy k’rơ liêm./.

(Ảnh: Báo Nghệ An)

Ông Trần Quốc Vượng thăm xã miền núi Nghệ An

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thăm và làm việc với lãnh đạo và nhân dân xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Châu Cường là xã khu vực III vùng đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, có 2 dân tộc Thái và Kinh sinh sống, trong đó bà con người Thái chiếm 92%, chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi. Thời gian qua, xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo với nhiều giải pháp sinh kế như: xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối; Chuyển đổi đất đồi, đất bãi kém hiệu quả sang trồng mía. Chú trọng công tác trồng, bảo vệ rừng, hỗ trợ người dân bảo vệ rừng…Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 23% so với 31% của 3 năm trước đó.

(Ảnh: Báo Nghệ An)

  Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả mà xã Châu Cường đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh địa phương cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt, đội ngũ cán bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh, có trí tuệ; Từng đảng viên phải mạnh, đầu tàu gương mẫu, đảng viên thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, gương mẫu thì Đảng mới mạnh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn