Tơợ bêl pazêng xa nay bh’rợ zup zooi ooy đong ăt vêy ta bhrợ têng, năc vêy lâh 170 r’bhâu pr’loọng đong đhị zr’lụ miền Trung vêy ta zup zooi bhrợ têng đong ăt. Pazêng xa nay bh’rợ zup zooi ooy đong ăt n’nâu ơy pa dưr râu liêm choom coh bh’rợ ting bhrợ nhâm mâng râu liêm crêê ooy pr’ăt tr’mông lâng cr’van, pa xiêr râu bil hư tu đhí boo, tuh bhlong bhrợ t’vaih.

Lâng xa nay bh’rợ zup zooi pr’loọng đong đharựt bhrợ đong ăt g’đech ha đhí boo tuh bhlong coh zr’lụ miền Trung ting cơnh Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, tươc c’xêê 9/2020, pazêng vel đong ơy zup zooi lâh 19 r’bhâu/21.600 pr’loọng đong đharựt bhrợ têng, bhr’lậ đong ăt g’đech đhí boo, tuh bhlong (bơơn mơ 89,1%), lâng đợ zên ơy ta đoọng năc 661,6 tỷ đồng, coh đêêc zên tơợ ngân sách nhà nước năc 249,6 tỷ đồng, zên tơợ Ngân hàng Chính sách xã hội năc 192 tỷ đồng lâng pazêng zên n’lơơng xay moon đơc k’dâng 220 tỷ đồng.

Xoọc đâu vêy 6/13 vel đong xay bhrợ liêm xang bh’rợ zup zooi ting cơnh Quyết định 48, pazêng vêy Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hoà, Phú Yên, Ninh Thuận lâng thành phố Đà Nẵng; 7 tỉnh ha mơ dzợ cơnh Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi lâng Bình Định năc lưch vêy ta bhrợ liêm xang lâh 70%./.

Phát huy hơn nữa hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở

Từ khi các chương trình hỗ trợ về nhà ở được triển khai, đã có trên 170.000 hộ gia đình tại khu vực miền Trung được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Các chương trình hỗ trợ nhà ở này đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Riêng Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, tính đến tháng 9/2020, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ được hơn 19.000/21.600 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt (đạt 89,1%), với tổng số vốn đã giải ngân là 661,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 249,6 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 192 tỷ đồng và các nguồn vốn khác ước tính khoảng 220 tỷ đồng.

Hiện nay đã có 6/13 địa phương hoàn thành việc hỗ trợ theo Quyết định số 48, gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng; 7 tỉnh còn lại gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định đều có tỉ lệ hoàn thành đạt trên 70%./.

( Báo Chính phủ)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn