Hội tết nguyên đán Ất Mùi 2015 đhị phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam nắc vêy bấc cr’noọ bh’rợ t’mêê lâng âng chr’nắp văn hoá âng vel đong. Ting cơnh c’lâng bh’rợ, Hội tết Nguyên đán Ất Mùi, thành phố Hội An ta bhrợ têng bấc bh’rợ biểu diễn âng apêê ban nạc tợơ k’tiếc k’ruung lơơng lâng ba nhạc acoon cóh âng Hội An. Đh’rứah lâng chương trình nghệ thuật, thành phố nắc dzợ bhrợ têng bấc Liên hoan, Hội thi cơnh “ pr’hoọm ha pruốt lang p’niên”, “ Tr’lưm văn nghệ Hội An”, thi thể hình,  “ đh’riêng pr’hát hânnoo ha pruốt lâng nhịp điệu lang p’niên” cắh cợ Hội tết chóh n’loong, đuối bhuông truyền thống. bấc bh’rợ hơnh déh tết tợơ bhrợ têng tợơ t’ngay 24/12 âm lịch cơnh: chợ hoa, pa liêm đèn lồng cóh c’lâng, pa liêm apêê zung poong, bhrợ têng t’nơơm x’nur, tr’thi pa liêm ch năm “ hơnh déh 2015- hơnh déh ha pruốt Ất Mùi- Hơnh déh Đảng liêm t’mêê”. Đhị apêê chr’val, phường cung ta bhrợ têng bấc râu chr’ớh t’ty lâng t’mêê đọong ha t’mooi lâng zập lang đhanuôr cóh đâu ch’ớh. lấh 50 đình chùa, miếu mạo, đong thờ đhị apêê vel bhươl lâng apêê cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đhị phố cổ Hội An ting bhrợ têng “ bhrợ têng t’nol x’nur t’ngay tết” pazưm lâng nghệ thuật ra lắp đèn lồng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn