C’bhúh lướt pa bhrợ âng Trung ương nắc Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bhrợ t’coóh xa nay t’mêê vêy bh’rợ bhrợ bhiệc lâng tỉnh Bình Định ooy bh’rợ pa tơơi đhanuôr đoọng vêy k’tiếc bhrợ t’bhứah c’lâng bhlâng 1A lâng đhr’năng têêm ngăn cóh zr’lụ. tước nâu cơy, tỉnh Bình Định ơy pazao đoọng k’tiếc ha pazêng c’bhúh bhrợ têng k’nặ 80 km cóh pazêng 83 km c’lâng ch’ngai âng bh’rợ bhrợ t’bhứah c’lâng bhlâng 1A. Xang bêl lướt ch’mêết lêy đhị zr’lụ zung Cà Gi cóh chr’hoong Tuy Phước lâng cóh c’lâng g’đéch thị xã An Nhơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc pa bhlâng rơơng griing moon ha pêê t’coóh xa nay chr’hoong Tuy Phước, thị xã An Nhơn tu bhrợ k’zíh bh’rợ pay đoọng k’tiếc bhrợ têng. Đhị zr’lụ c’lâng g’đéch thị xã An Nhơn, Phó Thủ tướng ta đang moon c’la bhrợ têng ta níh đha nâng pa chô kinh nghiệm, bhrợ pa đơớh bh’rợ bhrợ têng zr’lụ ắt mamông t’mêê đoọng ra pặ pr’loọng đông đhanuôr crêê ta pa tơơi tước ắt.

T’coóh xa nay tỉnh Bình Định ta níh đha nâng xâng đươi gít lâng gr’hoót lâng Thủ tướng zíp bhlâng nắc cóh t’ngay 15/8 nắc bhrợ têng liêm xang bh’rợ pa tơơi đhanuôr đhanuôr, pazao đoọng ooy đơn vị bhrợ têng. công đhị bel bhrợ bhiệc n’nâu, t’coóh xa nay tỉnh Bình Định ta đang moon Trung ương zúp zooi ooy zên đoọng tỉnh t’bhlâng bhrợ liêm xang pazêng dự án văn hoá cơnh: bhrợ t’bhứah, bhr’lậ pa liêm Bảo tàng Quang Trung, zr’lụ tưởng niệnm a bhướp Nguyễn Sinh Sắc đhị c’cir Huyện đường Bình Khuê, chr’hoong Tây Sơn; bh’rợ Đài tưởng niệm liệt sỹ…/

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn