Đhị Lào Cai, Ban k’đhơợng xay Tây Bắc lâng Bộ LĐTB lâng XH t’mêê bhrợ têng Hội nghị xay moon đhr’năng xơợng bhrợ chính sách đoọng manuýh pa bhrợ lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng, pa choom bh’rợ tr’nêng lâng pa xiêr đharứt đhị pazêng chr’hoong đharứt.

C’moo 2014, pazêng vel đông cóh prang zr’lụ Tây Bắc ơy tuyển sinh, pa choom bh’rợ đoọng ha lấh 243 r’bhâu cha nắc manuýh, cóh đêếc lấh 13 r’bhâu cha nắc nắc pr’loọng đông đharứt. Đợ pr’loọng đông đharứt cóh prang zr’lụ tước x’rịa c’moo 2014 nắc xiêr dzợ mơ k’dâng 18,5% ( xiêr lấh 3% t’piing lâng c’moo 2013). Bh’rợ đoọng manúyh pa bhrợ lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng cóh pazêng chr’hoong đharứt ting cơnh Quyết định 71 âng Thủ tướng Chính phủ cóh tr’nơớp nắc tr’xăl cr’noọ cóh bh’rợ học bh’rợ tr’nêng, pa choom c’năl, bh’rợ pa bhrợ công nghiệp âng muy bơr c’bhúh đhanuôr cóh zr’lụ zr’nắh k’đháp, bhrợ t’váih râu liêm crêê đoọng ha đhanuôr bơơn vặ zên t’đui đoọng nắc choom lướt ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng pa bhrợ ta têng. Pa prá đhị hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ta đang moon Bộ LĐTB lâng XH đơớh hân p’cắh ooy Chính phủ bhrợ t’váih bha ar pa choom xa nay Luật pa choom bh’rợ tr’nêng t’mêê vêy QH ch’mêết ha lỵ lêy, prá xay xang ting cơnh c’lâng xa nay pa dưr chế độ zúp zooi đoọng ha manúyh học bh’rợ tr’nêng, nắc ch’mêết lêy gít ooy j’niêng cr’bưn, truyền thống âng đhanuôr đoọng pa choom bh’rợ tr’nêng, lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng liêm choom lấh mơ. T’bhlâng bhrợ đh’rứah pazêng chính sách pa xiêr đharứt, bhrợ t’mêê bh’rợ pa choom bh’rợ đoọng ha zr’lụ da ding k’coong. Pazêng vel đông t’bhlâng bhrợ k’rơ lấh mơ bh’rợ bhrợ têng chính sách pa choom bh’rợ, pa xiêr đharứt, ta đang moon ch’mêết lêy đhr’năng xơợng bhrợ chính sách; bhrợ t’mêê bh’rợ lướt xay moon p’too pa choom đoọng đhanuôr xăl k’rơ ooy cr’noọ, ting chrooi đoọng ooy bh’rợ bhrợ t’váih bh’rợ tr’nêng, pa dưr thu nhập lâng bhrợ têng bh’rợ pa xiêr đharứt nhâm mâng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn