T’ngay 13/7, đhị Đong bhrợ bhiêc âng Chủ tịch, Phó Chủ tịchh k’tiêc k’ruung Đặng Thị Ngọc Thịnh lum 130 đại biểu a chau dha nui Ava Hồ tỉnh Nghệ An đha lum c’bhuh n’nâu tươc Thủ đô Hà Nội moot lum lêy ping Ava lâng xay truih bh’nơơn lâng Ava.

130 p’niên a đhi k’tứi tr’haanh bhlâng âng tỉnh Nghệ An tươc Hà Nội g’luh n’nâu năc đợ apêê đội viên tr’haanh bhlâng, vêy bâc bh’nơơn ga măc chr’năp coh học tậpm bh’rợ đội, coh đêêc vêy bâc học sinh đha rưt z’lâh đha rưt. Nghệ An năc tỉnh vêy đhăm bhưah, bâc đha nuôr, cơnh lâng 21 chr’hoong, thành phố, thị xã, coh đêêc vêy 3 chr’hoong crêê ăt 30a pa bhlâng zr’năh k’đhap âng prang k’tiêc; prang tỉnh xooc vêy lâh 170 r’bhâu acoon p’niên k’tứi, lâh 270 r’bhâu đội viên xooc học tập, ăt bhrợ đhị 924 liên đội. Bâc c’moo ha nua, bh’rợ “ Acoon p’niên Nghệ An thi đua xơợng bhrợ liêm 5 râu Ava Hồ p’too” bơơn apêê lieen đội coh prang tỉnh âi t’bhlâng xay bhrợ bâc cr’liêng xa nay liêm pr’hay: G’luh thi “ A zi tr’truih ooy Ava Hồ”, “ Ava Hồ lâng p’niên k’tứi- P’niên k’tứi lâng Ava Hồ”, bh’rợ bhrợ pa dưr grăng bha ar “ Ava Hồ cơnh lâng p’niene k’tứi”, bh’rợ “ Acoon p’niên bhrợ r’bhâu bh’rợ liêm crêê”… âi vêy k’noọ 1000 grăng bha ar “ Ava Hồ lâng pơniên k’tứi” bơơn bhrợ pa dưr, 100% p’niên k’tứi ta luôn bơơn đọc bha ar, ting pâh apêê bh’rợ ha dưr dal văn hóa đọc./.

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt đoàn cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An

Ngày 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt 130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An nhân dịp đoàn ra Thủ đô Hà Nội vào lăng viếng Bác và báo công với Bác.

130 em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Nghệ An ra Hà Nội lần này là những đội viên tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác đội, trong đó có nhiều học sinh nghèo vượt khó. Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, đông dân, với 21 huyện, thành phố, thị xã, trong đó có 03 huyện thuộc diện 30a đặc biệt khó khăn của cả nuớc; toàn tỉnh hiện có hơn 170 nghìn nhi đồng, hơn 270 nghìn đội viên đang học tập, sinh hoạt tại 924 liên đội. Nhiều năm qua, phong trào “Thiếu nhi Nghệ An thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được các liên đội trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nội dung phong phú hấp dẫn: Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”, phong trào xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi ”, phong trào “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”... Đã có gần 1.000 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” được xây dựng, 100% thiếu nhi thường xuyên được đọc sách, tham gia các hoạt động nâng cao văn hóa đọc./.  Ảnh bìa: Doãnh Tấn/TTXVN

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn