Ra diu t’ngay 23/9, đhị Hà Nội, Bộ Giáo dục lâng Đào tạo bhrợ têng Đại hội thi đua chăp kiêng k’tiếc k’ruung Ngành Giáo dục g’luh VII, cr’chăl c’moo 2020-2025.

5 c’moo hay, bh’rợ thi đua chăp  kiêng k’tiếc k’ruung Ngành giáo dục ơy lêy bhrợ ghit bh’rợ chính trị, bh’rợ bha lầng lâng bơơn lêy bhrợ ghit, liêm choom cơnh lâng chuyên môn zập cấp học, bậc học lâng ngành học, pa tệêt lâng apêê bh’rợ thi đua cơnh: “Xăl t’mêê coh dạy lâng học”; “Zập thầy giáo, cô giáo nắc muy bệê xr’mil liêm xang đăh pr’ặt tr’mông, tự học lâng bhrợ têng cơnh liêm t’mêê”… Tợơ apêê bh’rợ thi đua, bấc apêê liêm ta nih, cr’noọ bh’rợ t’mêê, apêê ta nih coh pa choom lâng học bơơn ta bhưah, chroi k’rong bhrợ têng bhiệc xăl t’mêê zập đăh giáo dục đào tạo.

Tước pâh lâng pa prá đhị Đại hội, Phó Chủ tịch k’tiếc k’ruung Đặng Thị Ngọc Thịnh k’đươi moon ngành Giáo dục nắc pa dưr cớ pazêng bh’nơơn ơy bơơn; đh’rưah xay bhrợ liêm apêê c’lâng xa nay chính sách âng Đảng lâng Nhà nước đăh pa dưr giáo dục lâng Đào tạo ting c’lâng xăl t’mêê zập đăh. M’jưah lâng đếêc, Ngành giáo dục nắc pa ghit ta bhưah apêê liêm ta nih cơnh bhrợ têng liêm choom, cr’nọo bh’rợ t’mêê liêm, bh’nơơn tợơ apêê cơ sở giáo dục./.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giáo dục lần thứ VII

Sáng ngày 23/09, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giáo dục lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025
5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước Ngành Giáo dục đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và được cụ thể hóa phù hợp với chuyên môn mỗi cấp học, bậc học và ngành học, gắn với các phong trào thi đua như: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Từ các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học được nhân rộng, lan tỏa, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời tiếp tục triển khai tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và Đào tạo theo hướng đổi mới căn bản toàn diện. Cùng với đó, Ngành giáo dục cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ các cơ sở giáo dục./. 

(Ảnh: baoQĐND)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn