Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đh’rưah lâng k’bhuh pa  bhrợ âng Quốc hội t’mêê vêy g’luh lướt lêy cha mệêt tệêm ngăn tu đác bhrợ têng, đươi dua đhị bhrợ têng lâng tệêm ngăn bh’nậ đác đhị thành phố Đà Nẵng lâng tỉnh Quảng Nam.

        Lêy cha mệệt đhr’năng lalua đhị trạm dziếu đác cha groong đác k’rịa moọt An Trạch, đong máy đác Cầu Đỏ đhị âng đơơng tước 90% đợ đác đươi dua đoọng ha đhanuôr Đà Nẵng, Phó Chr tịch Phùng Quốc HIển k’đươi moon thành phố Đà Nẵng oó lu lơ nắc lêy quy hoạch đươi dua cr’van đác ting c’lâng tệêm ngăn lâng đanh mâng, pr’hân bhrợ têng apêê đong máy tệêm ngăn zập đác đươi dua đoọng ha lâh 1 ức cha nqức đhanuôr, đh’rưah pa zưm ghit liêm lâng tỉnh Quảng Nam coh bhiệc đươi dua tu đác vêy bh’nơơn moọt hân noo cha noọng lâng pa hooi đác tuh đhị hân noo boo tuh./.

                                                                                                                          Ảnh: Theo trang Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển

kiểm tra an ninh nguồn nước tại Miền Trung

  Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác của Quốc Hội vừa có chuyến kiểm tra an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và an toàn hồ đập tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

  Kiểm tra thực tế tại trạm bơm phòng mặn An Trạch, nhà máy nước Cầu đỏ nơi cung cấp tới 90% lượng nước sinh hoạt cho người dân Đà nẵng, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển yêu cầu thành phố Đà Nẵng không được chủ quan cần quy hoạch sử dụng tài nguyên nước theo hướng an toàn và bền vững, khẩn trương xây dựng các nhà máy nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho hơn 1 triệu dân, đồng thời  phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam trong việc sử dụng nguồn nước có hiệu quả vào mùa khô và tiêu thoát lũ vào mùa mưa./.

                                                                                                                                                                                                     (VTV)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn