Đhị thành phố Đà Nẵng nắc ơy ta bhrợ bhiệc ký gr’hoót Quy chế pazưm bhrợ đắh bh’rợ k’đhơợng zư nhà nước đắh têêm ngăn an ninh, vệ sinh môi trường zư lêy crâng da ding, râu liêm sạch đô thị, pa câl dịch vụ du lịch đhị Bán đảo Sơn Trà lâng zâp đhị toor biển du lịch Đà Nẵng.

Ban k’đhơợng zư bán đảo Sơn Trà lâng zâp đhị toor biển du lịch Đà Nẵng lâng UBND zâp quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu t’mêê pazưm đh’rứah quy chế pazưm têêm ngăn an ninh, vệ sinh môi trường, bhrợ têng k’đhơợng zư zâp bh’rợ pa câl dịch vụ... T’coóh Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban k’đhơợng zư Bán đảo Sơn Trà lâng zâp đhị toor biển du lịch Đà Nẵng đoọng năl, zâp quy chế cóh ta la ký gr’hoót nâu nắc bhrợ liêm gít bh’rợ âng zâp đắh.

Lâng quy chế pazưm bhrợ cóh an ninh, ban k’đhơợng zư nắc đhị pa noong p’têết đợ cr’liêng xa’nay, năl gít đhr’năng bh’rợ, xay bhrợ c’lâng bh’rợ liêm choom bh’rợ ting cơnh thẩm quyền pháp luật quy định. Ha dang zi lấh mơ thẩm quyền nắc xay moon UBND quận k’đươi moon zâp c’bhúh manứih lêy bhrợ pa liêm đấh loon zâp bh’rợ cắh liêm crêê pháp luật đhị Bán đảo Sơn Trà lâng zâp đhị toor biển du lịch./.

Phối hợp bảo tồn phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng

Tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bảo tồn thiên nhiên, mỹ quan đô thị, kinh doanh dịch vụ du lịch tại Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu vừa thống nhất quy chế phối hợp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; quy hoạch; quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ;… Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, các quy chế trong bản ký kết này cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Đối với quy chế phối hợp phối hợp trong an ninh trật tự: Ban Quản lý sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin, nắm bắt tình hình, triển khai biện pháp nghiệp vụ xử lý vụ việc theo thẩm quyền pháp luật quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND quận chỉ đạo các lực lượng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật tại Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn