T’ngay 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lâng c’bhuh pa bhrợ Chính phủ âi tước lum pr’đhang bhrợ cha choom âng pr’loọng p’căn Lý Thị Man, acoon coh Sán Dìu, đhị chr’val Đạo Trù, chr’hoong Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ting UBND chr’val Đạo Trù, pr’loọng đong p’căn Lý Thị Man vêy 6 cha năc.  Tơợ c’moo 2010- 2015, pr’loọng đong p’căn Lý Thị Man bơơn vă zên  đhị Hội pân đil ( 50 ưc đồng), Hội Nông dân (50 ưc đồng) đoọng pa dưr bh’rợ tr’nêng, băn rơơi. Tơợ zên n’nâu, pr’loọng đong p’căn Man âi k’rong choh tơơm ba kích, băn rơơi, bhrợ têng pr’đươi tơợ n’loong. Đhăm bhưah bh’rợ tr’neeng âng pr’loọng đong p’căn Man dâng 2 hécta; pa zêng cr’năn bh’năn lâh 3.500 p’nong, ta luôn bhrợ t’vaih bh’rợ tr’nêng ha 3-4 cha năc vel đong. Pa zêng pa chô âng pr’loọng đong dâng 400-500 ưc đồng/c’moo. P’căn bơơn Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đoọng bằng khen tu vêy bh’nơơn ga măc chr’năp coh h’rợ pa dưr tr’mông tr’meh- pr’ăt tr’nơt coh vel đong.

Ting cơnh xay truih âng Ban Acoon coh tỉnh Vĩnh Phúc: Đạo Trù năc chr’val da ding ca coong, muy bhrợ ha rêê ăt n’đăh Tây Bắc âng chr’hoong Tam Đảo, vêy 13 vel cơnh lâng lâh 15 r’bhâu cha năc, coh đêêc đha nuôr Sán Dìu bâc dâng  85% acoon ma nưih. Chr’val bhrợ têng bh’rợ xa nay 135 c’moo 2014, xooc đâu chr’val dzợ 3 vel pa bhlâng  zr’năh k’đhap. Dáp tươc 2019, chr’val Đạo Trù vêy k’noọ 300 pr’loọng đha rưt, bơơn lâh 5%; pr’loọng đông đăn đha rưt dzợ 650 pr’loọng đong, bơơn lâh 16%; râu pa chô muy cha năc dâng 35 ưc đồng/cha năc/c’moo.

Đhị g’luh tươc lum, prá xay lâng pr’loọng đong p’căn Lý Thị Man lâng đha nuôr coh chr’val Đạo Trù, Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ Trương Hòa Bình hơnh deh lâng xay moon dal đợ bh’nơơn lâng râu t’bhlâng dưr z’lâh k’đhap âng pr’loọng đong p’căn Man lâng đha nuôr acoon coh coh chr’val. P’too moon  đha nuôr lâng cán bộ côh chr’val t’bhlâng  ha dưr dal pr’ăt tr’mông, k’đhơợng nhâm râu yêm têêm lâng zư đơc c’leh liêm văn hóa âng đha nuôr apêê acoon coh, pa bhlâng năc cơnh lâng đha nuôr Sán Dìu  coh chr’val đhị cr’chăl tươc./.

(Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Phó Thủ tướng Thường trực thăm hộ đồng bào dân tộc Sán Dìu làm kinh tế giỏi 

Ngày 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm mô hình làm kinh tế giỏi của gia đình bà Lý Thị Man, dân tộc Sán Dìu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo UBND xã Đạo Trù, gia đình bà Lý Thị Man có 6 nhân khẩu. Từ năm 2010-2015, gia đình bà Lý Thị Man được vay vốn thông qua Hội phụ nữ (50 triệu đồng), Hội Nông dân (50 triệu đồng) để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Từ nguồn vốn này, gia đình bà  Man đã tập trung đầu tư vào trồng cây dược liệu ba kích, chăn nuôi gia cầm, sản xuất đồ mộc. Quy mô, diện tích đất sản xuất của gia đình bà Man khoảng 2 héc ta; Tổng đàn gia cầm trên 3.500 con; Nghề mộc thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 3-4 lao động địa phương. Tổng thu nhập của gia đình khoảng 400-500 triệu đồng/năm. Bà được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.   

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc: Đạo Trù là xã miền núi, thuần nông nằm ở phía Tây Bắc của huyện Tam Đảo, có 13 thôn với trên 15 ngàn người, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm khoảng 85% dân số. Xã hoàn thành chương trình 135 năm 2014, hiện nay xã còn 3 thôn đặc biệt khó khăn. Tính đến 2019, xã Đạo Trù có gần 300 hộ nghèo, chiếm trên 5%; hộ cận nghèo còn 650 hộ, chiếm hơn 16%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Tại buổi đến thăm, nói chuyện với gia đình bà Lý Thị Man và nhân dân trong xã Đạo Trù, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những thành tích và nỗ lực vươn lên vượt khó của gia đình bà Man và bà con các dân tộc thiểu số trong xã. Động viên bà con và cán bộ trong xã tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn bản sắc văn hóa của bà con các dân tộc thiểu số, nhất là đối với đồng bào Sán Dìu chiếm đa số trong xã trong thời gian đến./.  Ảnh bìa: VGP/Lê Sơn.

                                                                         (Chinhphu.vn) 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn