Đhị toor pr’họp chr’năp bhlầng đăh pa dưr quyền chr’năp bhlầng âng pân đil coh lang t’mêê, apêê đại biểu zêng xay moon dal rau liêm choom âng Việt Nam đhị c’moo Chủ tịch ASEAN bêl g’luh tr’nợơp apêê bh’cộ âng khối xay moon đăh apêê c’lâng bh’rợ t’bhlầng c’rơ ma mơ mr’cơnh, pa dưr quyền âng pân đil.

 

       Ting pâh pr’họp, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga-Cố vấn cao cấp Ban Thư ký k’tiếc k’ruung ASEAN 2020, pa căh mặt Việt Nam đhị k’bhuh pân đil ASEAN tu tệêm ngăn xay moon ghit, t’bhlầng rau liêm ma mơ lâng t’bhlầng quyền năng pân đil coh lang t’mêê nắc rau liêm t’mêê bhlầng âng Việt Nam coh c’moo Chủ tịch ASEAN 2020. Nâu đoo nắc g’luh pr’họp tr’nợơp coh lâh 50 c’moo hay âng apêê bh’cộ ASEAN lâng rau ting pâh âng pa căh mặt bh’cộ pân đil ASEAN, bh’cộ pân đil âng apêê k’tiếc k’ruung lâng Liên hợp quốc. Ting cơnh Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, bh’rợ vêy chr’năp ga mắc coh đhr’năng zr’lụ lâng bha lang k’tiếc dưr váih bấc cơnh kị, pa bhlầng nắc bêl pr’luh Covid-19 dưr vaih bấc k’rơ. “Rau liêm t’mêê âng a hêê đăh pr’gọp pa bhlầng chr’năp nâu nắc ơy t’pâh rau k’rang pậ bhưah âng zr’lụ lâng bha lang k’tiếc, tu nắc xa nay ghit liêm đăh gr’họot moon ting bhrợ têng tr’nợơp âng ASEAN coh t’bhlầng pa dưr, pa zưm bấc đăh lâng chủ nghĩa bấc đăh. Nâu đoo nắc ahêê pa zưm bhlưa zr’lụ lâng prang bha lang k’tiếc coh bh’rợ t’bhlầng ma mơ mr’cơnh bhlưa n’đil lâng n’jưih.”

        Ting cơnh Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, bh’rợ nâu vêy chr’năp lịch sử, pa căh c’leh ha dưr âng ASEAN 2020 ơy bhrợ têng Hội nghị cấp dal ASEAN g’luh 36 ting cơnh bh’rợ trực tuyến, z’lâh k’đhap k’ra tu pr’luh Covid-19. Cơnh lâng pr’họp pa bhlầng chr’năp nắc t’bhlầng quyền đoọng ha pân đil, Đại sứ Anna Mawe (Anna Mo) xay moon ghit: “Acu xay moon dal pa bhlầng rau liêm t’mêê lâng c’rơ k’đơơng âng Việt Nam bele t’bhlầng lâng bhrợ têng bh’rợ nâu đơơng chr’năp ga mắc bhlầng đăh ma mơ mr’cơnh bhlưa n’đil lâng n’jưih đhị Hội nghị cấp dal ASEAN g’luh nâu, lâng rau ting pâh âng bấc bh’cộ pân đil nắc t’mooi pa bhlầng chr’năp. A cu pa chăp xợơng, chr’năp nâu nắc bơơn xay bhrợ c’rơ liêm lâng pậ bhưah lâh bêl Việt Nam dzợ nắc Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”.

      Ơy ting pâh bấc bh’rợ đăh t’bhlầng ma mơ mr’cơnh bhlư n’đil lâng pân jưih, Đại sứ Anna Mawe cung moon nắc dzợ bấc bh’rợ lêy bhrợ đoọng choom t’bhlầng quyền  năng lâng c’rơ chr’năp âng pân đil. Tu cơnh đếêc, apêê chr’năp lâng bh’rợ liêm t’mêê cơnh pr’họp chr’năp bhlầng đăh t’bhlầng quyền đoọng ha pân đil coh Hội nghị cấp dao ASEAN vêy chr’năp ga mắc bhlầng lâng lalua ta nih bhlầng, ta loọng pazêng chính sách đăh pân đil căh muy đoọng ha ASEAN ha dợ nắc dzợ đoọng ha bha lang k’tiếc./.

 

“Sáng kiến về Tăng quyền cho phụ nữ

khẳng định năng lực dẫn dắt và khởi xướng của Việt Nam”

                                  Phương Hoa                                  

Bên lề Phiên họp đặc biệt về Tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số, các đại biểu đều đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN khi lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của khối bàn về các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền cho phụ nữ.

  Tham gia phiên họp, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - Cố vấn cao cấp Ban Thư ký quốc gia ASEAN 2020, đại diện Việt Nam tại Nhóm Phụ nữ ASEAN vì hòa bình nhấn mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số là sáng kiến nổi bật của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Đây là cuộc họp đầu tiên trong vòng hơn 50 năm qua của các nhà lãnh đạo của ASEAN với sự tham gia của đại diện lãnh đạo nữ ASEAN, lãnh đạo nữ của các nước và Liên hợp quốc. Theo Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 hoành hành. “Sáng kiến của chúng ta về phiên họp đặc biệt này thu hút sự quan tâm rất rộng rãi của khu vực và thế giới, bởi nó là thông điệp rất rõ ràng về cam kết ủng hộ đi đầu tiên phong của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác đa phương và chủ nghĩa đa phương. Đây là chúng ta kết hợp giữa khu vực và toàn cầu trong vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới”

Theo Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, sự kiện này có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước chuyển của ASEAN về chất, cũng như khẳng định được năng lực dẫn dắt và khởi xướng của Việt Nam trong các hợp tác khu vực và quốc tế vì các quan tâm chung. 

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Anna Mawe đánh giá cao việc Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 đã tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19. Riêng về phiên họp đặc biệt nhằm tăng quyền cho phụ nữ, Đại sứ Anna Mawe nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt đánh giá cao sáng kiến và vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi thúc đẩy và tổ chức sự kiện rất có ý nghĩa trong vấn đề bình đẳng giới tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo nữ là khách mời đặc biệt. Tôi nghĩ rằng, ý tưởng này sẽ được triển khai mạnh mẽ và rộng rãi hơn khi Việt Nam còn là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”

Từng tham gia nhiều hoạt động về thúc đẩy bình đẳng giới, Đại sứ Anna Mawe cũng cho rằng, còn rất nhiều việc cần làm để có thể tăng quyền năng và vai trò của phụ nữ. Bởi vậy, các ý tưởng và sáng kiến như phiên họp đặc biệt về Tăng quyền cho phụ nữ trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN đóng vai trò quan trọng và thiết thực, gợi mở những chính sách về phụ nữ không chỉ cho ASEAN mà còn cho toàn cầu./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn