Dân ca Cơ Tu, điệu Ba boóch do Bhling Cảnh và Alăng Bùi, đội văn nghệ quần chúng xã Zuốih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trình bày. Đây là tiết mục đạt Giải B tại Ngày Văn hóa các dân tộc miền Trung lần III, tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn