Ca nhạc: MỘT SỐ GIỌNG HÁT CƠ TU ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU THÍCH
Cập nhật: 17/10/2019 17:4
T'ngay đâu a zi đơơng đoọng ha apêê pr'zớc muy pr'hêl chr'nắp. U chr'nắp, tu t'ruíh pr'hát xa nul bêl đâu nắc êêh rau apêê ca sĩ chuyên nghiệp hát, ha dzợ nắc apêê pân juýh, pân đil Cơ Tu âng hêê hát.
17:4 | 17/10/2019
Cóh pr’hát xa nul , a zi nhăn xay trúih tước đha nuôr lâng pr’zớc bhr’ươr pr’hát xoọc bơơn bấc pr’zớc p’niên chắp kiêng – ca sĩ Bùi Lê Mận.N’đhơ cắh bơơn n’niên cóh pr’loọng đong vêy ngai ting bhrợ n’đắh tr’coó xa nul, n’đhơ cơnh đêếc tơơp tợơ bêl tứi, đợ n’juông pr’hát Ví ặt clấp ooy a cọ a bốc âng Lê Mận. Đoọng vêy bơơn cơnh t’ngay đâu, Lê Mận âi t’bhlâng p’zay lứch c’rơ, z’lấh zấp râu zr’nắh k’đháp.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn