Pr’lúh cúm a’tứch a’đha ơy tơợp bil, ooy 2 tuần hanua prang k’tiếc k’ruung doọ dzợ dưr váih pr’lúh cúm n’đoo. Nâu đoo nắc cr’liêng xa’nay bơơn moon pa’glúh đhị g’lúh pr’họp Ban k’đhơợng xay k’tiếc k’ruung zêl cha’groong pr’lúh cúm a’tứch a’đha hi’bu nua. Xoọc đâu prang k’tiếc k’ruung dzợ vêy 13 đhị dưr váih pr’lúh đhị 5 vel đông pazêng Khánh Hoà, Vĩnh Long, Hà Giang, Bình Thuận, Bến Tre. Pazêng đợ mơ a’tứch a’đha crêê pr’lúh lâng ta lêệng c’chêết nắc 15.000 p’nong. Ban k’đhơợng xay p’gít moon, zâp đhị dưr váih pr’lúh lấh mơ nắc đhị zr’lụ Nam dưr váih bấc cơnh lâng bấc lấh mơ, đợ mơ bil pất cung bấc. đợ a’tứch a’đha crêê pr’lúh, chêết lâng ta tập lơi đhị zr’lụ nâu lấh 70% lâng mơ a’tứch crêê pr’lúh, ta tập lơi tơợ tơợp c’moo tưocs đâu. Bhiệc đươi dua vắc xin zêl cha’groong pr’lúh cung xay moon bấc râu, tu bấc pa’lêếh vi rút dưr váih đhị đâu… cục thú y xoọc t’bhlâng pa’gơi đoọng zâp mẫu vi rút tước phòng thí nghiệm lêy cha’mêết, xay bhrợ bh’rợ cha’mêết lêy vi rut cúm H7N9 âng tổ chức Nông lương Liên hợp quốc-FAO zooi zúp, t’bhlâng xét nghiệm chủng vi rút nâu đoọng zâp cơ quan thú y ting zr’lụ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn