“A coon a chịm cóh plêêng dal kiêng vêy crâng t’viêng t’vir/ a coon a xiu cóh tọom kiêng vêy đác ch’ngaach liêm/ acoon ma nứih Cơ Tu kiêng vêy a mế crâng zư lêy/ Đoọng đha nuôr vel bhươl ma mông k’rơ/ Đoọng ha hân noo ha roo a bhoo chắc váih/ Đoọng ha ma nứih Cơ Tu zấp ooy ma mông a lịng chịng dzoo…”. “Con chim trên trời cao cần rừng xanh bát ngát. Con cá dưới nguồn cần dòng nước trong veo. Con người Cơ Tu cần mẹ rừng che chở. Cho dân làng ta sinh sôi nảy nở. Cho mùa màng ta luôn bội thu. Cho người Cơ Tu khắp muôn nơi mãi mãi trường tồn…”

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn