Tỉnh Quảng Bình ơy vêy quyết định đọong bhrợ têng du lịch "Lướt cha ơh coh Sơn Đoòng – Gợp ga mắc bhlầng coh bha lang k’tiếc” tước c’moo 2030. Cơnh đếêc, tỉnh nâu ơy đoọng bhrợ têng du lịch gợp Sơn Đoòng coh 10 c’moo ha y đoọng ha Công ty TNHH Muy thành viên Chua Me Đất  xăl tu đoọng 2 c’moo cơnh lalăm a hay.

Tỉnh Quảng Bình t’mêê đoọng Công ty TNHH Muy thành viên Chua Me Đất  nắc đơn vị lêy bhrợ têng cớ pr’đươi du lịch “Lướt cha ơh coh Sơn Đoòng- gợp ga mắc bhlầng coh bha lang k’tiếc”  tước lưch c’moo 2030.

Tỉnh nâu cung k’đươi đơn vị bơơn ta đoong bhrợ têng nắc tệêm ngăn xa nay ơy ta đoọng bhrợ; pa ghit lêy xay bhrợ pr’đươi du lịch “Lướt cha ơh coh Sơn Đoòng- gợp ga mắc bhlầng coh bha lang k’tiếc” lâng “Chếêc lêy năl pleng k’tiếc g’roong Thương – gợp Én” đọong ha t’mooi tệêm ngă bh’nơơn bh’;rợ tệêm ngăn đoọng ha t’mooi du lịch; t’bhlầng bh’rợ pa căh pr’đươi du lịch; pa zưm lâng Sở Du lịch coh bh’rợ pa căh, lêy bhrợ du lịch Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình pa đớp đoọng ha Ban K’đhợơng lêy bhươn k’tiếc k’ruung Phong Nha - Kẻ Bàng nắc lêy bhrợ têng cớ apêê pr’đươi du lịch “Lướt cha ơh coh Sơn Đoòng- gợp ga mắc bhlầng coh bha lang k’tiếc” lâng “Chếêc lêy năl pleng k’tiếc g’roong Thương – gợp Én”  lâng Công ty TNHH Muy thành viên Chua Me Đất tước lứch c’moo 2030./.

Quảng Bình: Cấp phép khai thác du lịch hang Sơn Đoòng trong 10 năm

Tỉnh Quảng Bình đã có quyết định cho phép khai thác sản phẩm du lịch "Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” đến năm 2030. Như vậy, tỉnh này đã cấp phép khai thác du lịch hang Sơn Đoòng trong 10 năm tới cho Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất thay vì việc cấp phép 2 năm như trước đây.

Tỉnh Quảng Bình vừa cho phép Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất tiếp tục là đơn vị duy nhất khai thác sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới” cho đến hết năm 2030.

Tỉnh này cũng yêu cầu đơn vị được cấp phép thực hiện việc khai thác đảm bảo đúng các nội dung đã được phê duyệt; chủ động triển khai kế hoạch bán sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” và “Khám phá thiên nhiên rào Thương - hang Én” cho du khách đảm bảo hiệu quả kinh tế, an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm du lịch; phối hợp với Sở Du lịch trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục thực hiện liên kết khai thác sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” và “Khám phá thiên nhiên rào Thương - hang Én” với Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất cho đến hết năm 2030./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn