Xang bêl ra pặ pa liêm zâp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Bình nắc pa xiêr k’noọ 300 cán bộ, công chức lâng manứih pa bhrợ cắh chuyên trách cóh cấp chr’val. Lâng đợ apêê nâu nắc bhrợ têng chế độ đhêy hưu ting cơnh quy định, tr’xăl bh’rợ t’mêê cắh cậ bhrợ đoọng bhiệc bhrợ tinh giản biên chế...

Ting cơnh Đề án ra pặ đơn vị hành chính cấp chr’hoong, cấp chr’val tỉnh Quảng Bình cr’chăl c’moo 2019-2021 nắc tỉnh nâu nắc pa xiêr 8 đơn vị hành chính cấp chr’val (7 chr’val lâng 1 phường). xang bêl ra pặ bhrợ, prng tỉnh nắc dzợ u’xua 299 cán bộ, công chức cấp chr’val. T’coóh Trần Đình Dinh, Gíam đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đoọng năl, lâng đợ đơn vị hành chính cấp chr’val cắh têêm ngăn đắh cr’noọ bh’rợ k’tiếc tự váih lâng đắh dân số, cơnh chr’val vêy truyền thống lịch sử đenh bhlâng, chr’val ặt lalay lâng zâp đơn vị hành chính lơơng, chr’val vêy đợ văn hoá truyền thống lalay... nắc cắh ơy bhrợ têng ra pặ đhanuôr liêm choom, ra pặ paliêm c’bhúh cán bộ, công chức, viên chức manứih pa bhrợ nắc lêy liêm glặp lâng c’lâng bhrợ têng chế độ chính sách lâng cán bộ, công chức, manứih pa bhrợ u’xưa: Xoọc đâu bh’rợ ra pặ zâp đơn vị hành chính nắc ơy bhrợ têng k’dâng 60%. Lâng đợ apêê u’xưa nắc bhrợ têng bh’rợ tinh giảm./.

Quảng Bình: Sáp nhập đơn vị hành chính, giảm gần 300 người 

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Bình giảm gần 300 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đối với những trường hợp này sẽ thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định, luân chuyển sang vị trí công tác mới hoặc giải quyết theo lộ trình tinh giản biên chế…

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019- 2021 thì tỉnh này sẽ giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã (7 xã và 1 phường). Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh dôi dư 299 cán bộ, công chức cấp xã. Ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, đối với những đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo về tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, có tính đặc thù như: xã có truyền thống lịch sử lâu đời; xã nằm tách biệt với các đơn vị hành chính khác, xã có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt… thì chưa thể thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Theo ông Trần Đình Dinh, việc sắp xếp phải được cử tri đồng thuận; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động phải hợp lý và giải quyết tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư: (Hiện nay công tác sắp xếp các đơn vị hành chính đã thực hiện được khoảng 60%. Đối với số lượng người dôi dư sẽ thực hiện dần công tác tinh giảm)./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn