Tơợ t’ngay 28/6 tước t’ngay 2/8/2020, pa zêng 22 đảng bộ trực thuộc tỉnh uỷ nắc bhrợ têng liêm xang đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ting đêếc, 20 đảng bộ ơy bhrợ têng liêm choom đại hội ooy c’xêê 7/2020 lâng Đảng bộ Khối zâp cơ quan tỉnh bhrợ têng đại hội moót t’ngay 2/8. Ban thường vụ Tỉnh uỷ xay moon, 22 đảng bộ chr’hoong, thị, thành uỷ lâng đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ nắc lêy cha mêết bhrợ têng, học tập lâng pa glúh c’lâng bh’rợ bha ar pa tơ k’đhơợng bhrợ têng đhị vel đông, đơn vị âng đay, ooy đây pazưm xay bhrợ cha mêết cr’liêng xa nay, xay moon, cổ động trực quan, ra văng cr’liêng xa nay văn kiện lâng manứih đại hội têêm ngăn liêm ma mơ, zâp prang lâng crêê quy định đắh bhrợ têng đại hội đảng./.

Quảng Nam hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Từ ngày 28.6 đến hết ngày 2.8.2020, tất cả 22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lần lượt tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, 20 đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội trong tháng 7.2020 và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành đại hội vào ngày 2.8. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, 22 đảng bộ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động, nghiêm túc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và ban hành kế hoạch, văn bản lãnh đạo, tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị mình; trong đó, tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự đại hội đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và đúng quy định, quy trình về tổ chức đại hội đảng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn