Công an tỉnh Quảng Nam t’mêê khởi tố tu bhiêc “ Bhrợ têng, xay moon đoọng ma nưih moot căh câ ăt coh Việt Nam lêt xa nay” lâng “ pay đoọng pa hêl loom”. Coh đêêc, Công an TP Đà Nẵng t’mêê bơơn lêy 60 cha năc k’tiêc k’ruung n’lơơng moot lêt xa nay lâng đơơh pa zum lâng cơ quan tư pháp đơơng xay bhrợ tu bhiêc đơơng âng ma nưih moot ăt lêt xa nay đoọng toom bhrợ.

  T’ngay 27/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam âi khởi tố tu bhiêc “Bhrợ têng, xay moon đoọng ma nưih n’lơơng moot căh câ ăt coh Việt Nam lêt xa nay” lâng “ pay đoọng pa hêl loom” ting điều 348 lâng điều 364 Bộ Luật hình sự. lâh n’năc, Công an tỉnh Quảng Nam âi coop croọl bơr cha năc đoọng ch’mêêt lêy.

  Công coh t’ngay 27/7, xay truih lâng báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đoọng năl, Cơ quan công an veye bhrợ bhiêc lâng apêê cơ quan tư pháp đơơh xay moon toom bhrợ tu bhiêc “Bhrợ têng, xay moon đoọng ma nưih n’lơơng moot căh câ ăt coh Việt Nam lêt xa nay”./.

 

Quảng Nam khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác

nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “đưa hối lộ”

  Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “đưa hối lộ”. Trong khi đó, Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện 60 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đang khẩn trương phối hợp với cơ quan tư pháp đưa vụ án đưa người nhập cảnh trái phép ra xét xử.

  Ngày 27/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “đưa hối lộ” theo điều 348 và điều 364 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hai người để phục vụ công tác điều tra.

  Cũng trong ngày 27/7, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan công an sẽ làm việc với các cơ quan tư pháp sớm đưa ra xét xử vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép"./.   

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn