Pr’lúh Covid-19 nắc bhrợ cắh liêm crêê tước bhiệc bhrợ têng zâp dự án thành phố âng xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung đắh pa xiêr đha rứt nhâm mâng đhị tỉnh Quảng Nam.

Tước đâu, Quảng Nam nắc ơy đoọng lấh 3 r’bhâu g’lúh pr’loọng đha rứt bơơn vặ zên, lấh 6.500 g’lúh pr’loọng zi lấh đha rứt nhâm mâng. Cr’noo bh’rợ tỉnh Quảng Nam moon pa glúh nắc zi lấh đha rứt nhâm mâng đoọng ha 2.700-3.000 pr’loọng đha rứt, hân đhơ cơnh đêếc, tước đâu nắc bơơn mơ lấh 90%. P’căn Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Gíam đốc Sở Lao động Thương binh lâng Xã hội tỉnh Quảng Nam đoọng năl, bhiệc bhrợ têng cr’noọ bh’rợ pa xiêr đha rứt dzợ bấc râu cắh liêm choom, cơnh lê4y pay đoọng zên, lấh mơ nắc zên k’rong bhrợ pa dưr pa xớc bh’rợ tr’nêng cắh đấh, xoọc đâu, nắc vêy pay đoọng k’noọ 23% c’lâng bh’rợ lêy đoọng c’moo 2020. Cr’chăl nâu, lâng dự án zooi zúp pa dưr pa xớc bh’rợ tr’nêng, liêm chr’nắp pr’ắt tr’mung lâng t’bhứah bh’rợ pa xiêr đha rứt nhâm mâng, zâp vel đông cắh đấh bhrợ têng đoọng zooi zúp pr’loọng đha rứt, đăn đha rứt bhrợ têng pa xiêr đha rứt ting cơnh đăng ký.

T’coóh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nắc ơy k’đươi moon zâp vel đông lêy cha mêết đăng ký zi lấh đha rứt nhâm mâng âng pr’loọng đha rứt, vêy c’lâng bh’rợ bhrợ têng liêm crêê, zooi zúp đoọng pr’loọng đha rứt zâp pr’đơợ zi lấh đha rứt nhâm mâng, oó đoọng dưr váih bhiệc zi lấh đha rứt ha dợ chô đha rứt…/.

Quảng Nam: Quyết tâm đạt mục tiêu giảm nghèo năm 2020

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến việc triển khai các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Quảng Nam.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã cho hơn 3 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn, hơn 6.500 lượt hộ thoát nghèo bền vững. Mục tiêu tỉnh Quảng Nam đặt ra là thoát nghèo bền vững cho 2.700 - 3.000 hộ nghèo, nhưng đến thời điểm này chỉ đạt hơn 90%. Bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo vẫn còn những hạn chế, như giải ngân vốn, nhất là vốn đầu tư phát triển sản xuất còn chậm, hiện nay mới giải ngân đạt gần 23% kế hoạch vốn được phân bổ năm 2020. Bên cạnh đó, với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, các địa phương chậm khảo sát, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì thế mô hình không được triển khai kịp thời để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện giảm nghèo theo đăng ký.                    

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương phải bám sát kế hoạch đăng ký thoát nghèo bền vững của hộ nghèo, có giải pháp tác động, trợ giúp để hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo bền vững, không để xảy ra trường hợp thoát nghèo rồi tái nghèo…

                                                                                  (Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn